Difference between revisions of "Draft Ellipse/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==Skriptování== Nástroj Elipsa může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:")
(Updating to match new version of source page)
 
(21 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{GuiCommand/cs|Name=Draft_Ellipse|Name/cs=Kreslení Elipsa|Workbenches=[[Draft Module/cs|Kreslení]], [[Arch Module/cs|Architektura]]|MenuLocation=Draft -> Ellipse|Shortcut=E L|SeeAlso=[[Draft Circle/cs|Kreslení Kružnice]]}}
+
<languages/>
 +
 
 +
{{Docnav
 +
|[[Draft_Circle|Circle]]
 +
|[[Draft_Rectangle|Rectangle]]
 +
|[[Draft_Module|Draft]]
 +
|IconL=Draft_Circle.svg
 +
|IconR=Draft_Rectangle.svg
 +
|IconC=Workbench_Draft.svg
 +
}}
 +
 
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
{{GuiCommand/cs|Name=Draft_Ellipse|Name/cs=Kreslení Elipsa|Workbenches=[[Draft Module/cs|Kreslení]], [[Arch Module/cs|Architektura]]|MenuLocation=Kreslení -> Elipsa|Shortcut=E L|SeeAlso=[[Draft Circle/cs|Kreslení Kružnice]]}}
 +
</div>
  
 
==Popis==
 
==Popis==
  
Nástroj Elipsa vytvoří elipsu v aktuální [[Draft Workingplane|pracovní rovině]] vložením dvou bodů definujících roh obdélníku, kterému je elipsa vepsána. Elipsa přebírá [[Draft Linestyle|barvu a tloušťku čáry]] předem nastavenou v záložce úloh.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Nástroj Elipsa vytvoří elipsu v aktuální [[Draft SelectPlane/cs|pracovní rovině]] vložením dvou bodů definujících roh obdélníku, kterému je elipsa vepsána. Elipsa přebírá [[Draft Linestyle/cs|barvu a tloušťku čáry]] předem nastavenou v záložce úloh.
 +
</div>
 +
 
 +
A Draft Ellipse can be turned into an elliptical arc by setting its {{PropertyData|First Angle}} and {{PropertyData|Last Angle}} properties to different values.
  
 
[[Image:Draft_ellipse_example.jpg|400px]]
 
[[Image:Draft_ellipse_example.jpg|400px]]
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[Image:Draft_ellipse_example.jpg|400px]]
 +
</div>
 +
 +
==Usage==
 +
 +
See also: [[Draft_Tray|Draft Tray]], [[Draft_Snap|Draft Snap]] and [[Draft_Constrain|Draft Constrain]].
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==Použití==
 
==Použití==
 
# Stiskněte tlačítko  {{KEY|[[Image:Draft Ellipse.png|16px]] [[Draft Ellipse|Elipsa]]}} nebo klávesy {{KEY|E}} pak {{KEY|L}}
 
# Stiskněte tlačítko  {{KEY|[[Image:Draft Ellipse.png|16px]] [[Draft Ellipse|Elipsa]]}} nebo klávesy {{KEY|E}} pak {{KEY|L}}
 
# Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]]
 
# Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]]
 
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]].
 
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]].
 +
</div>
  
 
==Volby==
 
==Volby==
  
 +
The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See [[Draft_Preferences|Draft Preferences]]. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts.
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
* Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte {{KEY|ENTER}} mezi každou z komponent X, Y a Z.
 
* Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte {{KEY|ENTER}} mezi každou z komponent X, Y a Z.
* Stiskněte klávesu {{KEY|T}} nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka {{KEY|'''Pokračovat'''}}. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Elipsa hned po zadání čtvrtého bodu připraven ke kreslení další elipsy bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Elipsa.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|T}} nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka {{KEY|'''Pokračovat'''}}. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Elipsa hned po zadání druhého bodu připraven ke kreslení další elipsy bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Elipsa.
 
* Stisknutím klávesy {{KEY|CTRL}} během kreslení vynutíte [[Draft_Snap|přichycení]] vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 
* Stisknutím klávesy {{KEY|CTRL}} během kreslení vynutíte [[Draft_Snap|přichycení]] vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 
* Stisknutím klávesy {{KEY|SHIFT}} během kreslení [[Draft_Constrain|nastavíte vazbu]] vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci k předchozímu bodu.
 
* Stisknutím klávesy {{KEY|SHIFT}} během kreslení [[Draft_Constrain|nastavíte vazbu]] vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci k předchozímu bodu.
 
* Stisknutím klávesy {{KEY|I}} nebo tlačítka {{KEY|'''Vyplnit'''}} bude se elipsa po uzavření jevit jako  povrch (vyplněná). Tak se jednoduše nastaví Pohled->Vlastnosti elipsy na "Flat přímky" nebo "Drátový model", což může být nastaveno i později.
 
* Stisknutím klávesy {{KEY|I}} nebo tlačítka {{KEY|'''Vyplnit'''}} bude se elipsa po uzavření jevit jako  povrch (vyplněná). Tak se jednoduše nastaví Pohled->Vlastnosti elipsy na "Flat přímky" nebo "Drátový model", což může být nastaveno i později.
 
* Stisknutím tlačítka {{KEY|ESC}} nebo {{KEY|'''Cancel'''}} zrušíte právě probíhající příkaz.
 
* Stisknutím tlačítka {{KEY|ESC}} nebo {{KEY|'''Cancel'''}} zrušíte právě probíhající příkaz.
* Elipsy v zobrazovacím módu "Flat přímky" mohou mít šrafování nastavením jejich vlastnosti "Vzor" níže.  
+
* Elipsy v zobrazovacím módu "Flat přímky" mohou mít šrafování podle nastavení jejich vlastnosti "Vzor" níže.
 +
</div>
 +
 
 +
==Notes==
 +
 
 +
* A Draft Ellipse can be edited with the [[Draft_Edit|Draft Edit]] command.
 +
* If the {{MenuCommand|Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Use Part Primitives when available}} option is checked, the command will create a [[Part_Ellipse|Part Ellipse]] instead of a Draft Ellipse. See [[Draft_Preferences#General_settings|Draft Preferences]].
  
 
==Vlastnosti==
 
==Vlastnosti==
  
 +
See also: [[property_editor|Property editor]].
 +
 +
A Draft Ellipse object is derived from a [[Part_Part2DObject|Part Part2DObject]] and inherits all its properties. It also has the following additional properties:
 +
 +
===Data===
 +
 +
{{TitleProperty|Draft}}
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
* {{PropertyData|Velký poloměr}}: Velký poloměr elipsy
 
* {{PropertyData|Velký poloměr}}: Velký poloměr elipsy
 
* {{PropertyData|Malý poloměr}}: Malý poloměr elipsy
 
* {{PropertyData|Malý poloměr}}: Malý poloměr elipsy
 
* {{PropertyView|Vzor}}: Určuje šrafovací vzor, kterým má elipsa být vyplněna
 
* {{PropertyView|Vzor}}: Určuje šrafovací vzor, kterým má elipsa být vyplněna
 
* {{PropertyView|Rozměr vzoru}}: Určuje velikost šrafovacího vzoru
 
* {{PropertyView|Rozměr vzoru}}: Určuje velikost šrafovacího vzoru
 +
</div>
 +
 +
===View===
 +
 +
{{TitleProperty|Draft}}
 +
 +
* {{PropertyView|Pattern|Enumeration}}: specifies the [[Draft_Pattern|Draft Pattern]] with which to fill the face of the ellipse. This property only works if {{PropertyData|Make Face}} is {{TRUE}} and if {{PropertyView|Display Mode}} is {{value|Flat Lines}}.
 +
* {{PropertyView|Pattern Size|Float}}: specifies the size of the [[Draft_Pattern|Draft Pattern]].
 +
 +
==Scripting==
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==Skriptování==
 
==Skriptování==
 
Nástroj Elipsa může být využit v [[macros|makrech]] a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:
 
Nástroj Elipsa může být využit v [[macros|makrech]] a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:
<syntaxhighlight>
+
</div>
makeEllipse (majorradius, minorradius, [placement], [facemode])
+
 
</syntaxhighlight>
+
To create a Draft Ellipse use the {{incode|make_ellipse}} method ({{Version|0.19}}) of the Draft module. This method replaces the deprecated {{incode|makeEllipse}} method.
* Creates an ellipse object with given major and minor radius.
+
 
* If a placement is given, it is used.  
+
{{Code|code=
* If facemode is False, the ellipse is shown as a wireframe, otherwise as a face.
+
ellipse = make_ellipse(majradius, minradius, placement=None, face=True, support=None)
* Returns the newly created object.
+
}}
 +
 
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
*Vytvoří elipsu s daným velkým (majorradius) a malým(minorradius) poloměrem.
 +
* Je-li zadán placement (umístění), bude využito.  
 +
* Je-li facemode False, bude se elipsa zobrazovat jako drátový model, jinak jako plocha.
 +
* Vrací nově vytvořený pohled.
 +
</div>
 +
 
 +
Příklad:
  
Example:
+
{{Code|code=
<syntaxhighlight>
+
import FreeCAD as App
import Draft
+
import Draft
myEllipse = Draft.makeEllipse(4,2)
 
  
</syntaxhighlight>
+
doc = App.newDocument()
{{clear}}
+
 
<languages/>
+
ellipse1 = Draft.make_ellipse(3000, 200)
 +
ellipse2 = Draft.make_ellipse(700, 1000)
 +
 
 +
zaxis = App.Vector(0, 0, 1)
 +
p3 = App.Vector(1000, 1000, 0)
 +
place3 = App.Placement(p3, App.Rotation(zaxis, 90))
 +
 
 +
ellipse3 = Draft.make_ellipse(700, 1000, placement=place3)
 +
 
 +
doc.recompute()
 +
}}
 +
 
 +
 
 +
{{Docnav
 +
|[[Draft_Circle|Circle]]
 +
|[[Draft_Rectangle|Rectangle]]
 +
|[[Draft_Module|Draft]]
 +
|IconL=Draft_Circle.svg
 +
|IconR=Draft_Rectangle.svg
 +
|IconC=Workbench_Draft.svg
 +
}}
 +
 
 +
{{Draft Tools navi{{#translation:}}}}
 +
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}

Latest revision as of 11:17, 4 May 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎
Arrow-left.svg Previous: Draft Circle.svg Circle
Next: Rectangle Draft Rectangle.svg Arrow-right.svg

Draft Ellipse.svg Kreslení Elipsa

Umístění Menu
Kreslení -> Elipsa
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
E L
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení Kružnice

Popis

Nástroj Elipsa vytvoří elipsu v aktuální pracovní rovině vložením dvou bodů definujících roh obdélníku, kterému je elipsa vepsána. Elipsa přebírá barvu a tloušťku čáry předem nastavenou v záložce úloh.

A Draft Ellipse can be turned into an elliptical arc by setting its DataFirst Angle and DataLast Angle properties to different values.

Draft ellipse example.jpg

Draft ellipse example.jpg

Usage

See also: Draft Tray, Draft Snap and Draft Constrain.

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Ellipse.png Elipsa nebo klávesy E pak L
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.

Volby

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts.

 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Elipsa hned po zadání druhého bodu připraven ke kreslení další elipsy bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Elipsa.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci k předchozímu bodu.
 • Stisknutím klávesy I nebo tlačítka Vyplnit bude se elipsa po uzavření jevit jako povrch (vyplněná). Tak se jednoduše nastaví Pohled->Vlastnosti elipsy na "Flat přímky" nebo "Drátový model", což může být nastaveno i později.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Cancel zrušíte právě probíhající příkaz.
 • Elipsy v zobrazovacím módu "Flat přímky" mohou mít šrafování podle nastavení jejich vlastnosti "Vzor" níže.

Notes

 • A Draft Ellipse can be edited with the Draft Edit command.
 • If the Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Use Part Primitives when available option is checked, the command will create a Part Ellipse instead of a Draft Ellipse. See Draft Preferences.

Vlastnosti

See also: Property editor.

A Draft Ellipse object is derived from a Part Part2DObject and inherits all its properties. It also has the following additional properties:

Data

Draft

 • DataVelký poloměr: Velký poloměr elipsy
 • DataMalý poloměr: Malý poloměr elipsy
 • ViewVzor: Určuje šrafovací vzor, kterým má elipsa být vyplněna
 • ViewRozměr vzoru: Určuje velikost šrafovacího vzoru

View

Draft

 • ViewPattern (Enumeration): specifies the Draft Pattern with which to fill the face of the ellipse. This property only works if DataMake Face is true and if ViewDisplay Mode is Flat Lines.
 • ViewPattern Size (Float): specifies the size of the Draft Pattern.

Scripting

Skriptování

Nástroj Elipsa může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

To create a Draft Ellipse use the make_ellipse method (introduced in version 0.19) of the Draft module. This method replaces the deprecated makeEllipse method.

ellipse = make_ellipse(majradius, minradius, placement=None, face=True, support=None)
 • Vytvoří elipsu s daným velkým (majorradius) a malým(minorradius) poloměrem.
 • Je-li zadán placement (umístění), bude využito.
 • Je-li facemode False, bude se elipsa zobrazovat jako drátový model, jinak jako plocha.
 • Vrací nově vytvořený pohled.

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

ellipse1 = Draft.make_ellipse(3000, 200)
ellipse2 = Draft.make_ellipse(700, 1000)

zaxis = App.Vector(0, 0, 1)
p3 = App.Vector(1000, 1000, 0)
place3 = App.Placement(p3, App.Rotation(zaxis, 90))

ellipse3 = Draft.make_ellipse(700, 1000, placement=place3)

doc.recompute()


Arrow-left.svg Previous: Draft Circle.svg Circle
Next: Rectangle Draft Rectangle.svg Arrow-right.svg