Difference between revisions of "Draft Edit/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 74: Line 74:
 
}}
 
}}
  
{{Draft Tools navi}}
+
{{Draft Tools navi{{#translation:}}}}
 
+
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
{{Userdocnavi}}
 
 
{{clear}}
 
{{clear}}

Revision as of 18:07, 21 February 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Scale.svg Scale

Draft Edit.svg Kreslení Úpravy

Umístění Menu
Draft -> Edit
Pracovní stoly
Modul kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo


Popis

Tento nástroj umožňuje grafické úpravy určitých vlastností vybraného objektu, jako jsou vrcholy Drátu nebo délka a šířka obdélníku nebo poloměr kružnice. Nástroj nedělá nic jiného než že vstoupí do editačního módu, tj. stejný výsledek jako když do editačního módu vstoupíte jiným způsobem (jako je dvojklik na objekt v okně stromu).

It does nothing more than enter the object's edit mode. Another way to edit the object is by double clicking on the element in the tree view.

Draft edit example.jpg

Editing a wire, an arc and a cubic bezier curve. Context menu is displayed for a knot of the curve


Použití

 1. Vyberte drát, přímku, obdélník, B-křivku nebo kružnici.
 2. Stiskněte tlačítko Draft Edit.png Úpravy nebo dvojklikněte na objekt v okně stromu nebo použijte nástroj Std Edit.png Std úpravy.
 3. Klikněte na bod, který chcete posunout.
 4. Klikněte na jiný bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.
 5. Stiskněte tlačítko ESC nebo Dokončit.

Version 0.19 added new functionalities to Draft Edit such as multiple object editing and custom context menu. To display the context menu, user can press E key or ALT+Left Click while overing an edit node or an edited object. Beware not every object contains custom options, so the context menu will be only displayed for supported objects.

The tool mostly works on Draft objects: [[Draft Wire|Draft Wires]s, Draft Lines, Draft Rectangles, Draft Circles, Draft Arcs, Draft Polygons, and Draft BSplines. Other object types must first be converted to these objects.

Volby

 • Nástroj Úpravy pracuje v daném čase pouze s jedním vybraným objektem.
 • Nástroj Úpravy pracuje pouze s Dráty, Obdélníky, Kružnicemi a Oblouky. Jiné objekty musí být předem zkonvertovány do objektů Kreslení.
 • Klikněte na upravovaný vrchol pro jeho posunutí a potom na něj klikněte ješte jednou pro jeho upuštění.
 • Stiskněte klávesy X, Y nebo Z po zadání bodu, chcete-li získat vazbu na další bod v požadované ose.
 • Chcete-li zadat souřadnice ručně, jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu bodu svisle nebo vodorovně v relaci k předchozímu bodu.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Cancel nebo ještě jednou Draft Edit.png Úpravy zrušíte editaci.
 • Stisknutí tlačítka Draft AddPoint.png Přidat bod umožní přidat další bod do Drátu nebo B-křivky kliknutím na segmenty.
 • Stisknutí tlačítka Draft DelPoint.png Smazat umožní smazání bodu z Drátu nebo B-křivky kliknutím na mazaný bod.

Some objects allow you to insert or delete points:

 • Press the Draft AddPoint.svg add point button, and then click on the wire or spline to add a new point.
 • Press the Draft DelPoint.svg remove point button, and then click on a point along the wire or spline to remove it.

Skriptování

Není dostupné. Každý z výše uvedených objektů může být upravován přímo změnou vlastností.

Arrow-left.svg Previous: Draft Scale.svg Scale