Difference between revisions of "Draft Downgrade/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==Volby==")
(Created page with "Vybrané objektu jsou upraveny/degradovány podle následujících podmínek (v tomot pořadí):: * pokud je vybrán pouze jeden objekt a ten obsahuje více než jednu plochu,...")
Line 14: Line 14:
 
==Volby==
 
==Volby==
  
The selected objects are modified/downgraded, according to the following conditions (in order):
+
Vybrané objektu jsou upraveny/degradovány podle následujících podmínek (v tomot pořadí)::
* if only one object is selected and it contains more than one face, each face becomes a separate object
+
* pokud je vybrán pouze jeden objekt a ten obsahuje více než jednu plochu, stane se každá plocha samostatným objektem
* if there are more than one face in the selection, the subsequent objects are subtracted from the first one
+
* je-li více než jedna plocha ve výběru, následující objety jsou odebrány z prvního
* if there is only one face in the selection, it gets converted into a wire
+
* je-li ve výberu pouze jedna plocha, je zkonvertována na drát
* otherwise all wires found in the selection are exploded into single edges
+
* jinak jsou všechny dráty nalezené ve výběru rozděleny do samostatných hran
  
 
==Example==
 
==Example==

Revision as of 18:33, 17 February 2014

Draft Downgrade.svg Kreslení Degradace/cs

Umístění Menu
Draft -> Downgrade
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
D N
Představen ve verzi
-
Viz také
Draft Upgrade


Popis

Tento nástroj degraduje vybrané objekty různými způsoby. Není-li vybrán žádný objekt, budete vyzvání k výběru objektu.

Draft Downgrade example.jpg

Použití

  1. Vyberte jeden nebo více objektů, které chcete degradovat
  2. Stiskněte tlačítko Draft Downgrade.png Degradace nebo klávesy D a N

Volby

Vybrané objektu jsou upraveny/degradovány podle následujících podmínek (v tomot pořadí)::

  • pokud je vybrán pouze jeden objekt a ten obsahuje více než jednu plochu, stane se každá plocha samostatným objektem
  • je-li více než jedna plocha ve výběru, následující objety jsou odebrány z prvního
  • je-li ve výberu pouze jedna plocha, je zkonvertována na drát
  • jinak jsou všechny dráty nalezené ve výběru rozděleny do samostatných hran

Example

Scripting

The Downgrade tool can be used in python scripts and macros by using the following function:

 downgrade (objects [delete], [force])
  • Downgrades the given object(s) (can be an object or a list of objects).
  • If delete is True, old objects are deleted.
  • The force attribute can be used to force a certain way of downgrading. It can be: explode, shapify, subtr, splitFaces, cut2, getWire, splitWires.
  • Returns a dictionnary containing two lists, a list of new objects and a list of objects to be deleted

Example:

 import FreeCADGui,Draft
 selection = FreeCADGui.Selection.getSelection()
 Draft.downgrade(selection)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский