Difference between revisions of "Draft Downgrade/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{GuiCommand/cs|Name=Draft_Downgrade|Name/cs=Kreslení Degradace/cs|Workbenches=Kreslení, Architektura|MenuLocation=Draft -> Downgrade|Shortc...")
(Updating to match new version of source page)
(27 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{GuiCommand/cs|Name=Draft_Downgrade|Name/cs=Kreslení Degradace/cs|Workbenches=[[Draft Module|Kreslení]], [[Arch Module|Architektura]]|MenuLocation=Draft -> Downgrade|Shortcut=D N|SeeAlso=[[Draft Upgrade]]}}
+
<languages/>
 +
{{Docnav|[[Draft_Upgrade|Upgrade]]|[[Draft_Scale|Scale]]|[[Draft_Module|Draft]]|IconL=Draft_Upgrade.svg|IconC=Workbench_Draft.svg|IconR=Draft_Scale.svg}}
 +
 
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
{{GuiCommand/cs|Name=Draft_Downgrade|Name/cs=Kreslení Degradace|Workbenches=[[Draft Module/cs|Kreslení]], [[Arch Module/cs|Architektura]]|MenuLocation=Draft Downgrade|Shortcut=D N|SeeAlso=[[Draft Upgrade/cs|Draft Upgrade]]}}
 +
</div>
 +
 
 +
==Popis==
  
==Description==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Tento nástroj degraduje vybrané objekty různými způsoby. Není-li vybrán žádný objekt, budete vyzvání k výběru objektu.
 +
</div>
  
This tool downgrades selected objects in different ways. If no object is selected, you will be invited to select one.
+
The Downgrade tool performs things such as breaking faces, and deconstructing wires into their individual edges. It can cut a shape with another shape in similar way to [[Part Cut]].
 +
 
 +
The counterpart to this tool is the [[Draft Upgrade]] operation.  
  
 
[[Image:Draft_Downgrade_example.jpg|400px]]
 
[[Image:Draft_Downgrade_example.jpg|400px]]
 +
{{Caption|Face cut from another face; then face downgraded into a closed wire; then downgraded into individual lines}}
  
==How to use==
+
==Použití==
  
# Select one or more objects you widh to downgrade
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
# Press the {{KEY|[[Image:Draft Downgrade.png|16px]] [[Draft Downgrade]]}} button or press {{KEY|D}} then {{KEY|N}} keys
+
# Vyberte jeden nebo více objektů, které chcete degradovat
 +
# Stiskněte tlačítko {{KEY|[[Image:Draft Downgrade.png|16px]] [[Draft Downgrade/cs|Degradace]]}} nebo klávesy {{KEY|D}} a {{KEY|N}}
 +
</div>
  
==Options==
+
The selected objects are modified or downgraded, according to the following conditions, in order:
 +
# If only one object is selected and it contains more than one face, each face becomes a separate object.
 +
# If there are more than one face in the selection, the subsequent objects are subtracted from the first one.
 +
# If there is only one face in the selection, it gets converted into a wire.
 +
# Otherwise all wires found in the selection are exploded into single edges.
  
The selected objects are modified/downgraded, according to the following conditions (in order):
+
==Volby==
* if only one object is selected and it contains more than one face, each face becomes a separate object
 
* if there are more than one face in the selection, the subsequent objects are subtracted from the first one
 
* if there is only one face in the selection, it gets converted into a wire
 
* otherwise all wires found in the selection are exploded into single edges
 
  
==Example==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Vybrané objektu jsou upraveny/degradovány podle následujících podmínek (v tomto pořadí)::
 +
* pokud je vybrán pouze jeden objekt a ten obsahuje více než jednu plochu, stane se každá plocha samostatným objektem
 +
* je-li více než jedna plocha ve výběru, následující objekty jsou odebrány z prvního
 +
* je-li ve výběru pouze jedna plocha, je zkonvertována na drát
 +
* jinak jsou všechny dráty nalezené ve výběru rozděleny do samostatných hran
 +
</div>
 +
 
 +
==Příklad==
  
 
<gallery widths="300" heights="200">
 
<gallery widths="300" heights="200">
File:Draft Downgrade 01.png|Complete shape
+
File:Draft Downgrade 01.png|Kompletní tvar
File:Draft Downgrade 02.png|Downgraded shape, with disconnected and split faces
+
File:Draft Downgrade 02.png|Degradovaný tvar s rozpojenými a oddělenými plochami
 
</gallery>
 
</gallery>
  
==Scripting==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
==Skriptování==
 +
</div>
 +
 
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Nástroj Degradace může být použit ve skriptech Pythonu a v [[macros/cs|makrech]] použitím následující funkce:
 +
</div>
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
downgrade_list = downgrade(objects, delete=False, force=None)
 +
addList, deleteList = downgrade(objects, delete=False, force=None)
 +
}}
 +
 
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
* Degraduje zadaný objekt(y) (může to být objekt nebo seznam objektů).
 +
* Je-li delete True, staré objekty budou smazány.
 +
* Atribut force může být využit pro určení požadovaného způsobu degradace. Může to být: explode (oddělení), shapify, subtr(odebrání), splitFaces(rozděl plochy), cut2, getWire, splitWires(rozděl drát).
 +
* Vrací katalog obsahující dva seznamy, seznam nových objektů a seznam objektů ke smazání
 +
</div>
 +
 
 +
Příklad:
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
import FreeCAD, Draft
  
The Downgrade tool can be used in python scripts and [[macros]] by using the following function:
+
# Create an union
 +
Circle = Draft.makeCircle(1000)
 +
Rectangle = Draft.makeRectangle(2000, 800)
  
<syntaxhighlight>
+
addList1, deleteList1 = Draft.upgrade([Circle, Rectangle], delete=True)
downgrade (objects [delete], [force])
+
union = addList1[0]
</syntaxhighlight>
 
  
* Downgrades the given object(s) (can be an object or a list of objects).
+
# Downgrade the union twice
* If delete is True, old objects are deleted.
+
addList2, deleteList2 = Draft.downgrade(union, delete=False)
* The force attribute can be used to force a certain way of downgrading. It can be: explode, shapify, subtr, splitFaces, cut2, getWire, splitWires.
+
wire = addList2[0]
* Returns a dictionnary containing two lists, a list of new objects and a list of objects to be deleted
 
  
Example:
+
list_edges, deleteList3 = Draft.downgrade(wire, delete=False)
  
<syntaxhighlight>
+
# Insert a solid box
import FreeCADGui,Draft
+
Box = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Box", "Box")
selection = FreeCADGui.Selection.getSelection()
+
Box.Length = 2300
Draft.downgrade(selection)
+
Box.Width = 800
</syntaxhighlight>
+
Box.Height = 1000
  
<languages/>
+
list_faces, deleteList4 = Draft.downgrade(Box, delete=True)
 +
}}
 +
 
 +
{{Docnav|[[Draft_Upgrade|Upgrade]]|[[Draft_Scale|Scale]]|[[Draft_Module|Draft]]|IconL=Draft_Upgrade.svg|IconC=Workbench_Draft.svg|IconR=Draft_Scale.svg}}
 +
 
 +
{{Draft Tools navi}}
 +
 
 +
{{Userdocnavi}}
 +
{{clear}}

Revision as of 20:18, 11 February 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft Upgrade.svg Upgrade
Next: Scale Draft Scale.svg Arrow-right.svg

Draft Downgrade.svg Kreslení Degradace

Umístění Menu
Draft → Downgrade
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
D N
Představen ve verzi
-
Viz také
Draft Upgrade


Popis

Tento nástroj degraduje vybrané objekty různými způsoby. Není-li vybrán žádný objekt, budete vyzvání k výběru objektu.

The Downgrade tool performs things such as breaking faces, and deconstructing wires into their individual edges. It can cut a shape with another shape in similar way to Part Cut.

The counterpart to this tool is the Draft Upgrade operation.

Draft Downgrade example.jpg

Face cut from another face; then face downgraded into a closed wire; then downgraded into individual lines


Použití

 1. Vyberte jeden nebo více objektů, které chcete degradovat
 2. Stiskněte tlačítko Draft Downgrade.png Degradace nebo klávesy D a N

The selected objects are modified or downgraded, according to the following conditions, in order:

 1. If only one object is selected and it contains more than one face, each face becomes a separate object.
 2. If there are more than one face in the selection, the subsequent objects are subtracted from the first one.
 3. If there is only one face in the selection, it gets converted into a wire.
 4. Otherwise all wires found in the selection are exploded into single edges.

Volby

Vybrané objektu jsou upraveny/degradovány podle následujících podmínek (v tomto pořadí)::

 • pokud je vybrán pouze jeden objekt a ten obsahuje více než jednu plochu, stane se každá plocha samostatným objektem
 • je-li více než jedna plocha ve výběru, následující objekty jsou odebrány z prvního
 • je-li ve výběru pouze jedna plocha, je zkonvertována na drát
 • jinak jsou všechny dráty nalezené ve výběru rozděleny do samostatných hran

Příklad

Skriptování

Nástroj Degradace může být použit ve skriptech Pythonu a v makrech použitím následující funkce:

downgrade_list = downgrade(objects, delete=False, force=None)
addList, deleteList = downgrade(objects, delete=False, force=None)
 • Degraduje zadaný objekt(y) (může to být objekt nebo seznam objektů).
 • Je-li delete True, staré objekty budou smazány.
 • Atribut force může být využit pro určení požadovaného způsobu degradace. Může to být: explode (oddělení), shapify, subtr(odebrání), splitFaces(rozděl plochy), cut2, getWire, splitWires(rozděl drát).
 • Vrací katalog obsahující dva seznamy, seznam nových objektů a seznam objektů ke smazání

Příklad:

import FreeCAD, Draft

# Create an union
Circle = Draft.makeCircle(1000)
Rectangle = Draft.makeRectangle(2000, 800)

addList1, deleteList1 = Draft.upgrade([Circle, Rectangle], delete=True)
union = addList1[0]

# Downgrade the union twice
addList2, deleteList2 = Draft.downgrade(union, delete=False)
wire = addList2[0]

list_edges, deleteList3 = Draft.downgrade(wire, delete=False)

# Insert a solid box
Box = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Box", "Box")
Box.Length = 2300
Box.Width = 800
Box.Height = 1000

list_faces, deleteList4 = Draft.downgrade(Box, delete=True)
Arrow-left.svg Previous: Draft Upgrade.svg Upgrade
Next: Scale Draft Scale.svg Arrow-right.svg