Kreslení kót

From FreeCAD Documentation
Revision as of 12:47, 18 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Draft Dimension.svg Draft Dimension

Umístění Menu
Draft -> Dimension
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
D I
Představen ve verzi
-
Viz také
FlipDimension


Popis

Nástroj Kóta kreslí kóty v aktuálním dokumentu podle dvou bodů definujících měřenou vzdálenost a třetího bodu, který určuje kudy bude kóta procházet.

Screenshot Draft Dimension.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Dimension.png Kóta nebo klávesy D a pak I
 2. Klikněte na bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 4. Klikněte na třetí bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice

Dostupné typy kót

 • Lineární kóty: výběrem libovolných dvou bodů nebo nějaké rovné hrany při stisknuté klávese ALT.
 • Vodorovné/svislé kóty: stisknutím klávesy SHIFT po výběru prvního bodu.
 • Kóty průměru: výběrem zakřivené hrany při stisknuté klávese ALT.
 • Kóty poloměru: výběrem zakřivené hrany při stisknuté klávese ALT a potom stiskem klávesy SHIFT.
 • Kóty úhlů: vyběrem 2 přímých hran při stisknuté klávese ALT.

Volby

 • Stiskněte klávesu X, Y nebo Z po zadání bodu pro určení osy, na které bude ležet další bod.
 • Pro ruční zadání souřadnic jednoduše vložte číslo a ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby kóty vodorovně nebo svisle nebo pokud pracujete na zakřivené hraně, přepíná mezi módem průměru a poloměru.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, můžete kreslit pokračovací kóty jednu za druhou při sdílení stejné základny.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu.
 • Výběrem existující hrany se stisknutou klávesou ALT, místo vložení měřeného bodu se kóta stane parametrickou a bude si pamatovat ke které hraně patří. Jestli se později některý z koncových bodů hrany posune, bude jej kóta následovat.
 • Směr kóty může být změněn později úpravou vlastnosti "Směr".

Vlastnosti

 • DataZačátek: Počáteční bod měření
 • DataKonec: Konečný bod měření
 • DataPřímkaKóty: Bod, kterým musí procházet kótovací čára
 • ViewMód zobrazení: Určuje zda je text zarovnán podle kótovací čáry nebo stále natočen ke kameře
 • ViewVelikost fontu: Velikost fontu textu
 • ViewVynášecí čáry: rozměr vynášecích čar (mezi měřenými body a kótovací čárou)
 • ViewPozice textu: Může být využita pro určení pozice, kde má být text zobrazen
 • ViewOdsazení textu: Specifikuje mezeru mezi textem a kótovací čárou
 • ViewOverride: Specifikuje text, který se má zobrazit místo míry. Chcete-li aby se v textu objevil i údaj o míře, použijte v požadovaném místě textu slovo "dim"
 • ViewNázev fontu: Font použitý při vykreslení textu. Může to být název fontu jako je "Arial", defaultní styl jako je "sans", "serif" nebo "mono" nebo family jako je "Arial,Helvetica,sans" nebo jméno se stylem jako třeba "Arial:Bold". Není-li zadaný font nalezen v systému, je místo něj použit obecný font.
 • ViewTyp šipky: Použitý typ šipky
 • ViewVelikost šipky: Rozměr šipky
 • ViewDesetiná místa: Zobrazovaný počet desetinných míst
 • ViewObrátit šipky: Obrátí orientaci šipek

Skriptování

Nástroj Kóta může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

 makeDimension (p1,p2,[p3])

or

 makeDimension (object,i1,i2,p3)

or

 makeDimension (objlist,indices,p3)
 • Vytvoří objekt kóty s kótovací čárou procházející přes p3.
 • Objekt kóty přebíráe tloušťku čáry a barvu nastavenou v příkazovém pruhu.
 • Je několik způsobů vytvoření kóty v závislosti na předaných argumentech:
 1. (p1,p2,p3): vytvoří standardní kótu z p1 do p2.
 2. (object,i1,i2,p3): vytvoří spojenou kótu na daný objekt, která měří vzdálenost mezi vrcholy indexovanými i1 a i2.
 3. (object,i1,mode,p3): vytvoří spojenou kótu na daný objekt, i1 je index (zakřivené) měřené hrany a mód je buď "poloměr" nebo "průměr". Vrací nově vytvořený objekt.
 makeAngularDimension (center,[angle1,angle2],p3)
 • vytvoří úhlovou kótu z daného středu se zadaným seznamem úhlů procházející bodem p3.
 • Vrací nově vytvořený objekt.

Příklad:

 import FreeCAD,Draft
 p1 = FreeCAD.Vector(0,0,0)
 p2 = FreeCAD.Vector(1,1,0)
 p3 = FreeCAD.Vector(2,0,0)
 Draft.makeDimension(p1,p2,p3)

Odkazy

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский