Difference between revisions of "Draft DXF/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 81: Line 81:
 
* kóty, které jsou exportovány ve "Standardním" stylu kót
 
* kóty, které jsou exportovány ve "Standardním" stylu kót
 
</div>
 
</div>
 +
 +
== Preferences ==
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
Line 119: Line 121:
 
</div>
 
</div>
  
[[Category:Formats]]
+
{{Draft Tools navi{{#translation:}}}}
 
+
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
{{Draft Tools navi}}
+
{{Draft Tools navi{{#translation:}}}}
 
+
[[Category:Formats{{#translation:}}]]
{{Userdocnavi}}
 
 
{{clear}}
 
{{clear}}

Revision as of 18:00, 21 February 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Draft DXF

Menu location
File → Export → Autodesk DXF 2D (*.dxf)
Workbenches
Draft
Default shortcut
Ctrl+E
Introduced in version
-
See also
FreeCAD and DXF Import, FreeCAD and DWG Import


Description

See also: FreeCAD and DXF Import and FreeCAD and DWG Import.

This function opens a DXF file, any version from 12 to 2007, to a new document.

Screenshot qcad.jpg

Qcad drawing exported to DXF, which is subsequently opened in FreeCAD


Otevírání

Tato funkce otevírá soubory DXF (jakoukoliv verzi od 12 do 2007) v novém výkresu. V současné době jsou podporovány následující objekty DXF:

 • přímky
 • lomené čáry a lwpolylines
 • kružnice
 • oblouky
 • vrstvy (vrstvy obsahující objekty jsou konvertovány do skupin FreeCADu)
 • texty a mtexty
 • kótování
 • bloky (pouze konstrukce; texty, kóty a atributy uvnitř bloků jsou přeskočeny)
 • body introduced in version 0.13
 • vynášecí čáry introduced in version 0.13

Ostatní DXF entity nejsou v současné době importovány, protože zatím nejsou ve FreeCADU implementovány korespondující objekty. Jakmile budou implementovány nové funkcionality, bude pravděpodobně možné importovat více typů entit.

The following DXF object types are currently supported:

 • lines
 • polylines and lwpolylines
 • circles
 • arcs
 • layers (layers containing objects are converted to FreeCAD Groups)
 • texts and mtexts
 • dimensions
 • blocks (only geometry. texts, dims and attributes inside blocks will be skipped)
 • points introduced in version 0.13
 • leaders introduced in version 0.13

Other DXF entities are currently not imported because there is no corresponding FreeCAD object. As new functionality gets implemented, it will be possible to import more entity types.

Installing

Note: for licensing reasons, the DXF import/export libraries are not part of the FreeCAD source code anymore. For that reason, they must be installed by you, the user, after you install FreeCAD. There is a way to allow FreeCAD to do that automatically, or you can do it manually.

Automatically

Starting from version 0.15, you only need to mark the Edit → Preferences → Import/Export → DXF/DWG → "Allow FreeCAD to automatically download the DXF libraries" option to have FreeCAD take automatically care of downloading and installing these libraries. For older versions, you will need to do it manually.

Manually

Libraries must be downloaded from https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer There is a very complete step-by-step tutorial that will explain you the necessary steps.

Importování

Pracuje stejným způsobem jako otevření, ale obsah DXF souboru se přidá do aktivního dokumentu místo zakládání nového dokumentu.

Tutorial: Dxf Importer Install

Exportování

Exportovaný DXF je kompatibilní s Autocadem verze 12 a vyšší, takže by mělo být možné jej otevřít v jakékoliv aplikaci, která podporuje DXF formát. V současnosti jsou exportovány následující objekty FreeCADu:

 • přímky a dráty (lomené čáry)
 • oblouky a kružnice
 • texty
 • barvy jsou mapovány z RGB barev objektů na indexy barev Autocadu (ACI). Černá bude vždy "podle vrstvy"
 • vrstvy jsou mapovány z názvů skupin. Jsou-li skupiny "zahnízděny" (skupina ve skupině), pak je jméno vrstvy podle nejhlubší skupiny.
 • kóty, které jsou exportovány ve "Standardním" stylu kót

Preferences

Předvolby

V záložce Předvoby kreslení (menu Úpravy -> Předvolby -> Kreslení) mohou být specifikovány následující parametry:

 • Styl importu: Ten umožňuje vybrat způsob jak budou objekty z DXF souboru vykresleny ve FreeCADu. Výběr je mezi:
  • Žádný: to je rychlejší způsob bez konverzí, všechny objekty budou černé se šířkou 2px (defaultně podle FreeCADu)
  • Použít defaultní barvu a tloušťku čáry: všechny importované DXF objekty budou přebírat barvu a tloušťku čáry z příkazového pruhu kreslení
  • Originální barvu a tloušťku čáry: Objektům zůstane barva a tloušťka čáry (pokud je specifikována) jakou mají v DXF souboru
  • Barvy mapovány na tloušťku čáry: Je-li vybrána tato volba, bude využit mapovací soubor uvedený dále
 • Mapovací soubor barev: Tato volba umožňuje specifikovat mapovací soubor, který bude využit pro transformaci DXF barev a tloušťek čar stejným způsobem jak funguje nákresový styl v Autocadu. Mapovací soubor musí být textový soubor s oddělovacím znakem tabelátorem. Existuje šikovná utilita nazvaná Prohlížeč nákresového stylu, která může konvertovat soubory Autocadu CTB nebo STB (nákresové styly) do souboru s oddělovacími tabulátory, které jsou připraveny k použití ve FreeCADu. Existuje i druhá možnost využít připravené mapovací soubory dostupné zde.
 • Import textů: To umožňuje specifikovat, zda chcete importovat DXF texty a kótování nebo ne. Mnoho textů může učinit práci ve FreeCADu velmi obtížnou, takže někdy se může tato volba docela hodit..
 • Import objektů rozložení: Zapnutím tohoto přepínače se importuje objekt prostoru papíru. Budou spojeny ve stejném dokumentu s objektem prostoru modelu.

Scripting

See also: Draft API and FreeCAD Scripting Basics.

You can export elements to DXF by using the following function:

importDXF.export(objectslist, filename, nospline=False, lwPoly=False)

Example:

import Draft, importDXF

Polygon1 = Draft.makePolygon(3, radius=500)
Polygon2 = Draft.makePolygon(5, radius=1500)

objects = [Polygon1, Polygon2]

importDXF.export(objects, "/home/user/Pictures/myfile.dxf")