Kreslení kružnice

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:17, 10 June 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Draft Circle.svg Kreslení_Kružnice

Umístění Menu
Kreslení -> Kružnice
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
C I
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení oblouk


Popis

Nástroj Kružnice vytváří kružnici v aktuální pracovní rovině zadáním dvou bodů: střed a poloměr nebo zadáním tečen nebo kombinací obou způsobů. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Tento nástroj pracuje stejně jako nástroj Oblouk, kromě toho, že se končí po zadání poloměru.

Draft Circle example.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Circle.png Kružnice nebo klávesy C pak I
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte hodnotu poloměru.

Volby

 • Základní způsob použití nástrije Kružnice je zadáním dvou bodů, středu a bodu na obvodu kružnice, který definuje poloměr.
 • Stiskem ALT můžete vybrat tečnu místo zadání druhého bodu. Můžete tak zkonstruovat několik typů kružnic výběrem jedné dvou nebo tří tečen.
 • Chcete-li zadat souřadnice ručně, jdenoduše vkládejte čísla a stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Kružnice hned po zadání druhého bodu připraven ke kreslení další kružnice bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Kružnice.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci ke středu.
 • Stisknutím klávesy I nebo tlačítka Filled zajistíte, že se kružnice tváří jako plocha (musí být uzavřená). Jednoduše se to nastavuje Pohled->Vlastnost Kružnice na "Otevřené čáry" nebo "Drátový model", toto také může být snadno změněno později.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu.
 • Kružnice může být po vytvoření změněna na oblouk nastavením počátečního a koncového úhlu na jiné hodnoty.
 • Když je Kružnice v zobrazovacím módu "Jednoduché čáry" může zobrazovat šrafovací vzor nastavením vlastnosti "Vzor" dole.

Properties

 • DataRadius: The radius of the circle
 • ViewPattern: Specifies a hatch pattern to fill the wire with
 • ViewPattern Size: Specifies the size of the hatch pattern

Skriptování

Nástroj Kružnice může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

 makeCircle (radius, [placement], [facemode], [startangle], [endangle])
 • Vytvoří objekt kružnice podle daného poloměru.
 • Je-li zadáno placement (umístění), je využito.
 • Je-li facemode (mód plochy) False, bude kružnice zobrazena jako drát, jinak jako plocha.
 • Jsou-li zadány počáteční a koncový úhel (startangle a endangle) (ve stupních), jsou využity a objekt se zobrazí jako oblouk.
 • Výstupem je nově vytvořený objekt.

Příklad:

 import Draft
 myCircle = Draft.makeCircle(2)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎