Kreslení kružnice

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:14, 10 June 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Draft Circle.svg Kreslení_Kružnice

Umístění Menu
Kreslení -> Kružnice
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
C I
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení oblouk


Popis

Nástroj Kružnice vytváří kružnici v aktuální pracovní rovině zadáním dvou bodů: střed a poloměr nebo zadáním tečen nebo kombinací obou způsobů. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Tento nástroj pracuje stejně jako nástroj Oblouk, kromě toho, že se končí po zadání poloměru.

Draft Circle example.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Circle.png Kružnice nebo klávesy C pak I
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte hodnotu poloměru.

Options

 • The primary use of the circle tool is by picking two points, the centre and a point on the circumference, defining the radius.
 • By pressing ALT, you can select a tangent instead of picking a point. You can therefore construct several types of circles by selecting one, two or three tangents.
 • To enter coordinates manually, simply enter the numbers, then press ENTER between each X, Y and Z component.
 • Press T or click the checkbox to check/uncheck the Continue button. If continue mode is on, the Circle tool will restart after you give the second point, allowing you to draw another circle without pressing the Circle button again.
 • Press CTRL while drawing to force snapping your point to the nearest snap location, independently of the distance.
 • Press SHIFT while drawing to constrain your second point horizontally or vertically in relation to the first one.
 • Press I or the Filled button to have the circle to appear as a face after it has been closed. This simply sets the View->Property of the Circle to "Flat lines" or "Wireframe", so it can easily be changed later.
 • Press ESC or the Cancel button to abort the current Line command.
 • The circle can be turned into an arc after creation, by setting its first angle and last angle properties to different values.
 • Circles, when in "Flat Lines" display mode, can display a hatch pattern, by setting their "Pattern" property below.

Properties

 • DataRadius: The radius of the circle
 • ViewPattern: Specifies a hatch pattern to fill the wire with
 • ViewPattern Size: Specifies the size of the hatch pattern

Skriptování

Nástroj Kružnice může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

 makeCircle (radius, [placement], [facemode], [startangle], [endangle])
 • Vytvoří objekt kružnice podle daného poloměru.
 • Je-li zadáno placement (umístění), je využito.
 • Je-li facemode (mód plochy) False, bude kružnice zobrazena jako drát, jinak jako plocha.
 • Jsou-li zadány počáteční a koncový úhel (startangle a endangle) (ve stupních), jsou využity a objekt se zobrazí jako oblouk.
 • Výstupem je nově vytvořený objekt.

Příklad:

 import Draft
 myCircle = Draft.makeCircle(2)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎