Difference between revisions of "Draft BSpline/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 27: Line 27:
 
* B-křivky mohou v zobrazovacím módu "Jednoduché čáry" zobrazovat šrafovací vzory nastavením vlastnosti "Vzor" dole.
 
* B-křivky mohou v zobrazovacím módu "Jednoduché čáry" zobrazovat šrafovací vzory nastavením vlastnosti "Vzor" dole.
  
==Properties==
+
==Vlastnosti==
* {{PropertyData|Closed}}: Specifies if the spline is closed or not
+
* {{PropertyData|Uzavřená}}: Specifikuje zda je křivka uzavřená nebo ne
* {{PropertyView|End Arrow}}: Shows an arrow symbol at the last point of the spline, so it can be used as an annotation leader line
+
* {{PropertyView|Koncová šipka}}: Ukazuje sumbol šipky na koncovém bodě křivky, takže ten může být použit jako linka pro vysvělivku
* {{PropertyView|Pattern}}: Specifies a hatch pattern to fill the wire with
+
* {{PropertyView|Vzor}}: Specifikuje šrafovací vzor pro vyplnění drátu
* {{PropertyView|Pattern Size}}: Specifies the size of the hatch pattern
+
* {{PropertyView|Rozměr vzoru}}: Specifikuje rozměr šrafovacího vzoru
  
 
==Skriptování==
 
==Skriptování==

Revision as of 19:13, 10 June 2014

Draft BSpline.svg {{{Name/cs}}}

Umístění Menu
Draft -> BSpline
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
B S
Představen ve verzi
-
Viz také
Drát


Popis

Nástroj B-křivka vytváří B-křivku z několika bodů v aktuální pracovní rovině. Přebírá tloušťku čáry a barvu předtím nastavenou v záložce nástrojů. Nástroj B-křivka se chová přesně stejně jako nástroj Drát.

Draft bspline example.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft BSpline.png B-křivka nebo klávesy B potom S
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte jeho souřadnice
 3. Klikněte na další bod ve 3D pohledu nebo zadejte jeho souřadnice
 4. Stiskněte klávesu F nebo C nebo dvojklikněte na poslední bod pro ukončení nebo uzavření křivky. Je-li křivka uzavřena, bude zároveň i povrchem i když se jeví jako drátový model.

Volby

 • Stiskněte klávesu F nebo tlačítko Draft FinishLine.png Ukončení pro ukončení křivky bez jejího uzavření
 • Stiskněte klávesu C nebo tlačítko Draft CloseLine.png Uzavření nebo klikněte na počáteční bod. Tím ukončíte zadávání, ale zároveň se doplní poslední segment křivky, který poslední bod spojí s počátečním bodem.
 • Stisknutím klávesy X, Y nebo Z po zadání bodu zajistíte, že následující bod bude ležet na dané ose.
 • Pro ruční zadávání souřadnic jednoduše zadávejte čísla a mezi každou komponentou X, Y a Z stiskněte ENTER.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, nástroj B-křivka bude po ukončení křivky restartován a připraven ke kreslení další křivky bez nutnosti znovu jej spouštět klikáním na tlačítko B-křivka.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby Vašeho dalšího bodu vodorovně nebo svisle v relaci k předchozímu bodu.
 • Stiskněte klávesu W nebo stiskněte tlačítko Draft Wipe.png Smaž pro odstranění existujících segmentů a začněte křivku z posledního bodu.
 • Stiskněte klávesy CTRL+Z nebo tlačítko Draft UndoLine.png Undo k návratu na poslední bod.
 • Stiskněte klávesu I nebo tlačítko Filled aby se křivka po jejím uzavření zobrazovala jako plocha. To jednoduše nastavuje Pohled->Vlastnost Drát na "Otevřené čáry" nebo "Drátový model", toto také může být snadno změněno později.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu B-křivka.
 • B-křivky mohou v zobrazovacím módu "Jednoduché čáry" zobrazovat šrafovací vzory nastavením vlastnosti "Vzor" dole.

Vlastnosti

 • DataUzavřená: Specifikuje zda je křivka uzavřená nebo ne
 • ViewKoncová šipka: Ukazuje sumbol šipky na koncovém bodě křivky, takže ten může být použit jako linka pro vysvělivku
 • ViewVzor: Specifikuje šrafovací vzor pro vyplnění drátu
 • ViewRozměr vzoru: Specifikuje rozměr šrafovacího vzoru

Skriptování

Nástroj B-křivka může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

 makeBSpline (pointslist,[closed],[placement])
 • Vytváří objekt B-křivka podle daného seznamu vektorů (pointslist).
 • Je-li closed True nebo jsou-li první a poslední bod identické, drát je uzavřen.
 • Je-li face (plocha) True (a křivka je uzavřena), bude se křivka jevit jako vyplněná plocha.
 • Místo seznamu bodů můžete vložit Drát (Part Wire) (lomená čára).
 • Vrací nově vytvořený objekt.

Příklad:

 import FreeCAD,Draft
 p1 = FreeCAD.Vector(0,0,0)
 p2 = FreeCAD.Vector(1,1,0)
 p3 = FreeCAD.Vector(2,0,0)
 Draft.makeBSpline([p1,p2,p3],closed=True)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский