Kreslení Pole

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:54, 10 June 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Draft Array.svg Kreslení Pole

Umístění Menu
Draft -> Array
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
PathArray


Popis

Nástroj Pole vytváří ortogonální (3-osy) nebo polární pole z vybraných objektů. Není-li vybrán žádný objekt, budete vyzváni k jeho výběru.

Draft Array example.jpg

Použití

 1. Vyberte objekt, ze kterého chcete udělat pole
 2. Stiskněte tlačítko Draft Array.png Pole.

(pozn.překl.: Pro začátečníky jako jsem já - defaultně jsou intervaly X,Y a Z nastaveny na 1. Když pracujete v mm, tak to vypadá jakoby se pole nevytvořilo, protože se elementy překrývají. Je potřeba alespoň jeden index zvýšit minimálně na rozměr základního prvku.)

Volby

 • Pole začíná defaultně jako ortogonální, ve vlastnostech můžete změnit mód na polární.

Vlastnosti

 • DataTyp pole: Specifikuje typ pole ortogonální nebo polární

Pro ortogonální pole:

 • DataInterval X: Interval mezi kopiemi na první ose
 • DataInterval Y: Interval mezi kopiemi na druhé ose
 • DataInterval Z: Interval mezi kopiemi na třetí ose
 • DataNumber X: Počet kopií na první ose
 • DataNumber Y: Počet kopií na druhé ose
 • DataNumber Z: Počet kopií na třetí ose

Pro polární pole:

 • DataOsy: Kolmý směr kruhového pole
 • DataStřed: Středový bod pole
 • DataÚhel: Úhel, který má být kopiemi pokryt
 • DataPočet kopií: Počet kopií

Skriptování

Nástroj Pole může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následujících funkcí, v závislosti na tom jestli chcete získat jednoduché, samostatné kopie základního objektu nebo parametrický objekt pole, který zůstává napojen na původní objekt.

Simple array

For rectangular array:

 array (objectslist,xvector,yvector,xnum,ynum,[zvector,znum])

Pro kruhové pole:

 array (objectslist,center,totalangle,totalnum)
 • Vytvoří pole z objektů obsažených v seznamu (může to být objekt nebo seznam objektů), v případě obdélníkového pole, xnum iterací ve směru x se vzdáleností xvector mezi iteracemi, a stejně pro směr y s yvector a ynum. V případě kruhového pole, center je vector, totalangle je úhel, který má být pokryt (ve stupních) a totalnum je počet objektů, včetně originálního.
 • Tato funkce produkuje samostatné kopie základního objektu(ů)

Parametric array

Pro obdélníkové pole:

 makeArray (object,xvector,yvector,xnum,ynum)

Pro kruhové pole:

 makeArray (object,center,totalangle,totalnum)
 • Vytváří pole z daného objektu, v případě obdélníkového pole, xnum iterací ve směru x se vzdáleností xvector mezi iteracemi, a stejně pro směr y s yvector a ynum. V případě kruhového pole, center je vector, totalangle je úhel, který má být pokryt (ve stupních) a totalnum je počet objektů, včetně originálního.
 • Výsledkem této funkce je parametrický objekt pole.

Příklad:

 import FreeCAD,Draft
 Draft.array(FreeCAD.ActiveDocument.ActiveObject,FreeCAD.Vector(2,0,0),FreeCAD.Vector(0,2,0),2,2)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский