Kreslení Pole

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:57, 29 August 2021 by Roy 043 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
THIS COMMAND IS OBSOLETE
It was deprecated in FreeCAD version 0.19. Use Draft OrthoArray, Draft PolarArray or Draft CircularArray instead.

Draft Array.svg Kreslení Pole

Umístění Menu
Draft → Array
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
PathArray

Popis

Nástroj Pole vytváří ortogonální (3-osy) nebo polární pole z vybraných objektů. Není-li vybrán žádný objekt, budete vyzváni k jeho výběru.

The Draft Array.svg Draft Array command creates an orthogonal (3-axes) array from a selected object. The created array can be turned into a polar array or a circular array by changing its ÚdajeArray Type property.

The command can be used on 2D objects created with the Draft Workbench or Sketcher Workbench, but also on many 3D objects such as those created with the Part Workbench, PartDesign Workbench or Arch Workbench.

This command is now obsolete. Use the Draft OrthoArray, Draft PolarArray or Draft CircularArray command instead.

Usage

Použití

  1. Vyberte objekt, ze kterého chcete udělat pole
  2. Stiskněte tlačítko Draft Array.png Pole.

(pozn.překl.: Pro začátečníky jako jsem já - defaultně jsou intervaly X,Y a Z nastaveny na 1. Když pracujete v mm, tak to vypadá jakoby se pole nevytvořilo, protože se elementy překrývají. Je potřeba alespoň jeden index zvýšit minimálně na rozměr základního prvku.)

Properties

See Draft OrthoArray.

Scripting

See Draft OrthoArray.