Difference between revisions of "Draft Arc/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
{{GuiCommand|Name=Draft Arc|Workbenches=[[Draft Module|Draft]], [[Arch Module|Arch]]|MenuLocation=Draft -> Arc|Shortcut=A R|SeeAlso=[[Draft Circle]]}}
+
{{GuiCommand/cs|Name=Draft_Arc|Name/cs=Kreslení _oblouk|Workbenches=[[Draft Module/cs|Kreslení]], [[Arch Module/cs|Architektura]]|MenuLocation=Kreslení -> Oblouk|Shortcut=A R|SeeAlso=[[Draft Circle/cs|Kreslení kružnice]]}}
  
 
==Popis==
 
==Popis==

Revision as of 18:51, 10 June 2014

Draft Arc.svg Kreslení _oblouk

Umístění Menu
Kreslení -> Oblouk
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
A R
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení kružnice


Popis

Nástroj Oblouk vytváří oblouk v aktuální pracovní rovině zadáním čtyř bodů: střed, poloměr, počáteční a koncový bod nebo zadáním tečen nebo kombinací obou způsobů. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Tento nástroj pracuje stejně jako nástroj Kružnice, ale přidává počáteční a koncový úhel.

Draft Arc example.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Arc.png Oblouk nebo stiskněte klávesy A a potom R
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte poloměr
 4. Klikněte na třetí bod ve 3D pohledu nebo zadejte počáteční úhel
 5. Klikněte na čtvrtý bod ve 3D pohledu nebo zadejte koncový úhel

Volby

 • Základní použití nástroje Oblouk je zadání čtyř bodů: střed, bod na obvodu, který definuje poloměr, třetí bod definující začátek oblouku a čtvrtý bod definující jeho konec.
 • Stisknutím ALT můžete vybrat tečnu místo zadávání bodu čímž definujete základní kružnici oblouku. Tím můžete zkonstruovat několik typů kružnic výběrem jedné, dvou nebo tří tečen.
 • Směr oblouku závisí na pohybu myši. Jestli s ní po zadání třetího bodu začnete pohybovat ve směru hodinových ručiček, Váš oblouk bude vytvořen ve stejném směru. Chcete-li oblouk v opačném směru, jednoduše se myší vracejte přes třetí bod proti směru hodinových ručiček tak dlouho až se oblouk začne kreslit v opačném směru.
 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Oblouk hned po zadání čtvrtého bodu připraven ke kreslení dalšího oblouku bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Oblouk..
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci ke středu.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Cancel zrušíte právě probíhající příkaz.
 • Oblouk může být po vytvoření změněn na kružnici nastavením stejné hodnoty pro počáteční i koncový úhel ve vlastnostech.

Vlastnosti

 • DataPoloměr: Poloměr oblouku
 • DataPočáteční úhel: Úhel počátečního bodu oblouku
 • DataKoncový úhel: Úhel koncového bodu oblouku

Skriptování

Nástroj Kružnice může být použít i pro vytváření oblouků v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce, přidáním dodatečných argumentů:

 makeCircle (radius, [placement], [facemode], [startangle], [endangle])
 • Vytvoří objekt kružnice podle daného poloměru.
 • Je-li zadáno placement (umístění), je využito. Je-li facemode (mód plochy) False, bude kružnice zobrazena jako drát, jinak jako plocha.
 • Jsou-li zadány počáteční a koncový úhel (startangle a endangle) (ve stupních), jsou využity a objekt se zobrazí jako oblouk.
 • Výstupem je nově vytvořený objekt.

Příklad:

 import Draft
 myArc = Draft.makeCircle(2,startangle=0,endangle=90)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎