Format plików Bitmap

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:57, 16 June 2020 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "FreeCAD może importować obrazy bitmap za pomocą Środowiska pracy Image. Inne Środowiska pracy mogą również wstawiać mapy bitowe, jak np. narzę...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский

Opis

Mapy bitowe lub grafika rastrowa to obrazy 2D, które są kolekcjami różnobarwnych pikseli. Razem tysiące lub miliony tych pikseli są w stanie przedstawić ludzkiemu oku obraz lub obraz kolorowy.

Mapy bitowe różnią się od obrazów wektorowych takich jak SVG tym, że ich rozdzielczość jest określona w trakcie tworzenia. Oznacza to, że obrazu zapisanego jako bitmapa nie można powiększyć ani zmniejszyć bez utraty szczegółów wizualnych.

Obrazy bitmapowe są zazwyczaj kompresowane w celu zmniejszenia rozmiaru pliku. Wynikiem tego są powszechnie stosowane typy plików, takie jak PNG (Portable Network Graphics), TIFF (Tagged Image File Format) i JPEG (Joint Photographic Experts Group), które wykorzystują różne rodzaje kompresji.

Użycie

FreeCAD może importować obrazy bitmap za pomocą Środowiska pracy Image. Inne Środowiska pracy mogą również wstawiać mapy bitowe, jak np. narzędzie TechDraw Image z Środowiska pracy TechDraw.