Skrypty bazowe

From FreeCAD Documentation
Revision as of 14:57, 25 August 2021 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "{{APIClass|Placement| |Tworzy Umiejscowienie.}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎日本語
(Październik 2019) Nie edytuj tych stron. Informacje są niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API można znaleźć w automatycznie generowana dokumentacja API, lub wygenerować dokumentację samodzielnie, śledząc dokument Dokumentacja źródłowa.

Moduł Base jest zawarty wewnątrz modułu FreeCAD i zawiera konstruktory dla różnych typów obiektów często używanych w programie FreeCAD.

Class.png BoundBox([Xmin,Ymin,Zmin,Xmax,Ymax,Zmax])
Class.png BoundBox(Tuple, Tuple)
Class.png BoundBox(Vector, Vector)

Description: Tworzy ramkę okalającą. Ramka ograniczająca to sześcian prostokątny, który jest sposobem na zdefiniowanie zewnętrznych granic. Otrzymujesz ramkę ograniczającą z wielu typów 3D. Jest on często używany do sprawdzenia, czy obiekt 3D leży w zasięgu innego obiektu. Sprawdzanie najpierw czy nie ma żadnych przeszkód może zaoszczędzić dużo czasu obliczeniowego!

Class.png Matrix( )

Description: Tworzy Macierz 4x4, która może być użyta do zastosowania przekształceń do obiektów.

Class.png Vector( )
Class.png Vector(x, y, z)

Description: Tworzy Wektor 3D FreeCAD, reprezentujący punkt 3D lub kierunek.

Class.png Placement( )

Description: Tworzy Umiejscowienie.