Złożenie 3: Dodaj płaszczyznę roboczą ZY

From FreeCAD Documentation
Revision as of 11:20, 31 January 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ta dokumentacja nie jest ukończona. Prosimy o pomoc w tworzeniu dokumentacji.

Strona Model polecenia GUI wyjaśnia jak powinny być dokumentowane polecenia. Przejrzyj stronę Category:UnfinishedDocu, aby zobaczyć więcej niekompletnych stron, takich jak ta. Zobacz stronę Category:Command Reference aby poznać wszystkie komendy.

Zobacz stronę wytycznych Wikidla FreeCAD aby dowiedzieć się, jak edytować strony Wiki, i przejdź do strony Pomóż w rozwoju FreeCAD, aby dowiedzieć się o innych sposobach, w jakie możesz wnieść swój wkład.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎polski

Assembly Add WorkplaneZY.svg Assembly3 AddZYWorkplane

Menu location
Assembly3 → Workplane and origin → Add ZY workplane
Workbenches
Assembly3
Default shortcut
None
Introduced in version
-
See also
None

Description

The Assembly Add WorkplaneZY.svg Add ZY workplane command adds a ZY Workplane to an active assembly.

A Workplane object will be created inside the Parts container of the assembly tree and a related workplane item will be placed in the 3D view. It is placed at the assembly's origin and oriented according to the assembly's YZ plane, if the Assembly object was selected directly.

Assembly Add Workplane-01.png Assembly AddZYWorkplane-04.png

The assembly can also be selected indirectly by some item belonging to the assembly. Then the workplane is placed at the item's origin but it is still oriented according to the assembly's YZ plane.

Valid items are e.g. elements, bodies, vertexes, edges, faces, origins, and other workplanes from either the Tree view or the 3D view.

Usage

  1. Activate the Assembly Add WorkplaneZY.svg Add ZY workplane command using one of the following:
    • The Assembly Add WorkplaneZY.svg Add ZY workplane button.
    • The Assembly3 → Workplane and origin → Assembly Add WorkplaneZY.svg Add ZY workplane menu option.