Grafika: Tux

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:43, 1 November 2021 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский

Ikony te znajdują się we wskazanej ścieżce źródłowej.

Wszystkie ikonki widoczne na liście źródłowej, patrz Grafika.

src/Mod/Tux/

src/Mod/Tux/Resources/icons/

File:NavigationBlender.svg NavigationBlender Pan.svg NavigationBlender PanAlt.svg NavigationBlender Rotate.svg NavigationBlender Select.svg NavigationBlender Zoom.svg File:NavigationCAD.svg NavigationCADAlt.svg NavigationCAD Pan.svg NavigationCAD Rotate.svg NavigationCAD RotateAlt.svg NavigationCAD Select.svg NavigationCAD Zoom.svg File:NavigationGesture.svg NavigationGesture Pan.svg NavigationGesture PanTouch.svg NavigationGesture PanTouchAlt.svg NavigationGesture Rotate.svg NavigationGesture RotateAlt.svg NavigationGesture RotateTouch.svg NavigationGesture Select.svg NavigationGesture SelectTouch.svg NavigationGesture Tilt.svg NavigationGesture TiltTouch.svg NavigationGesture Zoom.svg NavigationGesture ZoomTouch.svg File:NavigationMayaGesture.svg NavigationMayaGesture Pan.svg NavigationMayaGesture PanTouch.svg NavigationMayaGesture PanTouchAlt.svg NavigationMayaGesture Rotate.svg NavigationMayaGesture RotateTouch.svg NavigationMayaGesture Select.svg NavigationMayaGesture SelectTouch.svg NavigationMayaGesture Tilt.svg NavigationMayaGesture TiltTouch.svg NavigationMayaGesture Zoom.svg NavigationMayaGesture ZoomAlt.svg NavigationMayaGesture ZoomTouch.svg File:NavigationOpenCascade.svg NavigationOpenCascade Pan.svg NavigationOpenCascade PanAlt.svg NavigationOpenCascade Rotate.svg NavigationOpenCascade Select.svg NavigationOpenCascade Zoom.svg NavigationOpenCascade ZoomAlt.svg File:NavigationOpenInventor.svg NavigationOpenInventor Pan.svg NavigationOpenInventor Rotate.svg NavigationOpenInventor Select.svg NavigationOpenInventor Zoom.svg NavigationOpenInventor ZoomAlt.svg File:NavigationTouchpad.svg NavigationTouchpad Pan.svg NavigationTouchpad PanTouch.svg NavigationTouchpad Rotate.svg NavigationTouchpad RotateAlt.svg NavigationTouchpad RotateTouch.svg NavigationTouchpad RotateTouchAlt.svg NavigationTouchpad Select.svg NavigationTouchpad SelectTouch.svg NavigationTouchpad Zoom.svg NavigationTouchpad ZoomAlt.svg NavigationTouchpad ZoomTouch.svg NavigationUndefined.svg

Template:Artwork/pl