Difference between revisions of "Artwork Mesh/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "===src/Mod/Mesh/Gui/Resources/Icons/===")
(Created page with "===src/Mod/Mesh/Gui/Resources/Icons/RegularSolids/===")
Line 47: Line 47:
 
[[File:Workbench_Mesh.svg|64px]]
 
[[File:Workbench_Mesh.svg|64px]]
  
=== src/Mod/Mesh/Gui/Resources/Icons/RegularSolids/ ===
+
===src/Mod/Mesh/Gui/Resources/Icons/RegularSolids/===
  
 
[[File:Mesh_Cone.svg|64px]]
 
[[File:Mesh_Cone.svg|64px]]

Revision as of 19:36, 23 June 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский

Ikony te znajdują się we wskazanej ścieżce źródłowej.

Wszystkie ikonki widoczne na liście źródłowej, patrz Grafika.

src/Mod/Mesh/

src/Mod/Mesh/Gui/Resources/Icons/

Mesh Add Facet.svg Mesh Boundary.svg Mesh Bounding Box.svg Mesh Cross Sections.svg Mesh Curvature Info.svg Mesh Curvature Plot.svg Mesh Cut.svg Mesh Decimating.svg Mesh Difference.svg Mesh Evaluate Solid.svg Mesh Evaluation.svg Mesh Export Mesh.svg Mesh Fill up Holes.svg Mesh Flip Normals.svg Mesh Harmonize Normals.svg Mesh Import Mesh.svg Mesh Intersection.svg Mesh Merge.svg Mesh Mesh from Shape.svg Mesh Pipette.svg Mesh Poly Trim.svg Mesh Regular Solid.svg Mesh Remesh Gmsh.svg Mesh Remove Comp by Hand.svg Mesh Remove Components.svg Mesh Scale.svg Mesh Section by Plane.svg Mesh Segmentation.svg Mesh Segmentation Best Fit.svg Mesh Smoothing.svg Mesh SplitComponents.svg Mesh Tree.svg Mesh Tree Curvature Plot.svg Mesh Trim by Plane.svg Mesh Union.svg Workbench Mesh.svg

src/Mod/Mesh/Gui/Resources/Icons/RegularSolids/

Mesh Cone.svg Mesh Cube.svg Mesh Cylinder.svg Mesh Ellipsoid.svg Mesh Sphere.svg Mesh Torus.svg


Template:Artwork/pl