Grafika: Complete

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:42, 1 November 2021 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский

Ikony te znajdują się we wskazanej ścieżce źródłowej.

Wszystkie ikonki widoczne na liście źródłowej, patrz Grafika.

src/Mod/Complete/

src/Mod/Complete/Gui/Resources/icons/

CompleteWorkbench.svg

Template:Artwork/pl