Architektura Okno

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:28, 15 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arch Window.svg {{{Name/cs}}}

Umístění Menu
Arch -> Window
Pracovní stoly
Arch
Výchozí zástupce
W I
Představen ve verzi
-
Viz také
Arch Wall


Popis

Okno je základní objekt pro všechny druhy "vestavěných" objektů, jako jsou okna, dveře, atd... Je konstruované tak aby bylo buď nezávislé nebo "hostováno" uvnitř jiné komponenty jako je zeď. Má svoji vlastní konfiguraci, která může být vytvořena z několika komponent (např. rám okna) a také definuje objem, který bude ubrán z hostitelského objektu při vytvoření otvoru.

Okna jsou založena na uzavřených 2D objektech jako jsou Kreslení obdélníků nebo Náčrty, které jsou využity k definování jejich vnitřních komponent. Základní 2D objekt proto může obsahovat několik uzavřených lomených čar, které mohou být kombinovány tak aby utvořily vyplněné křídlo (jedna lomená čára) nebo rámy (několik lomených čar). Jestliže byl 2D objekt nakreslen na podpůrném objektu a je-li tento podpůrný objekt zeď, je okno automaticky včleněno do zdi.

The window tool also features several presets (introduced in version 014), that allow to create full doors or windows from a list of parameters, without the need to create the base 2D objects and components manually.

Arch Window example.jpg

Na obrázku výše je okno zkonstruováno na Nakresleném obdélníku, potom vloženo do Zdi. Přidání okna do zdi automaticky vyseká odpovídající otvor v hostující zdi.

Arch Window example2.jpg

Obrázek výše ukazuje mnohem komplexnější okno zkonstruované na náčrtu. Když přejdete do editačního módu, můžete vytvářet různé komponenty, nastavovat jejich tloušťku a vybírat a přiřazovat do nich lomené čáry z náčrtu.

Použití

Použití předvoleb

 1. Deselect everything. If a face is selected you will enter the "creating from scratch" mode automatically
 2. Press the Arch Window.png Arch Window button, or press W then I keys
 3. Select one of the presets in the list
 4. Fill out the desired parameters

Creating from scratch

 1. If you are going to draw your window directly on a wall, select one face of a wall
 2. Press the Arch Window.png Arch Window button, or press W then I keys
 3. A new sketch will be created (on the selected wall face if applicable). Draw one or more closed wires
 4. Press the CLose button in the task panel to create the window
 5. Enter Edit mode by double-clicking the window in the tree view, to adjust the window components

Presets

The following presets are available (introduced in version 014):

Konstrukce komponent

Okna mohou obsahovat 2 typy komponent: křídla a rámy. Křídla jsou vytvořena z jedné uzavřené lomené čáry, která se vysune, zatímco rámy jsou udělány ze 2 nebo více uzavřených lomených čar, z nichž každá je samostatně vysunuta, potom ty menší jsou odebrány z těch větších. Na komponenty okna můžete přistupovat, měnit a mazat je v editačním módu (dvojklikem na okno v pohledu stromu). Komponenty mají následující vlastnosti:

 • Jméno: Jméno komponenty
 • Typ: Typ komponenty. Může být "Frame" (Rám), "Glass panel" (Skleněný panel) nebo "Solid panel"(Pevný panel)
 • Dráty: Čárkami oddělený seznam drátů, na kterých je komponenta založena
 • Tloušťka: Tloušťka vysunutí komponenty
 • Odsazení: Vzdálenost mezi komponentou a její základovou 2D lomenou čárou(čárami)

Arch Window options.jpg

Volby

 • Můžete teké vytvořit uzavřený 2D profil (např. pomocí Kreslicí plochy nebo Náčrtové plochy), potom s tímto vybraným 2D profilem stisknete tlačítko Arch Window.png Okno.
 • Přidejte vybrané okno do zdi vybráním obou (zdi i okna), potom stisknutím tlačítka Arch Add.png Přidat.
 • Odebrání vybraného okna ze zdi vybráním okna a potom stisknutím tlačítka Arch Remove.png Odebrat.
 • Při využití předvoleb je často výhodné zapnout "Blízký" Kreslení Přichytit, takže můžete přichytit okno na existující plochu.

Dveře

Dveře mohou být snadno vytvořeny pomocí nástroje Okno, jenom musíte nakreslit základovou vnitřní lomenou čáru tak, aby se dotýkala venkovní lomené čáry jak je na obrázku níže.

Door

Vlastnosti

 • DataČásti okna: Seznam textových řetězců (5 řetězců na každou komponentu, nastavuje vlastnosti komponent jak jsou uvedeny výše)

Skriptování

Nástroj Okno může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

makeWindow (obj,[name])
vytvoří okno založené na zadaném objektu

Příklad:

import Draft, Arch
rect = Draft.makeRectangle(length=2,height=4)
Arch.makeWindow(rect)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська