Architektura Rozděl síť

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:02, 15 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arch SplitMesh.svg {{{Name/cs}}}

Umístění Menu
Arch -> Utilities -> Split Mesh
Pracovní stoly
Arch
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Arch SelectNonSolidMeshes


Popis

Tento nástroj rozdělí vybrané Síťové objekty do jejich vlastních oddělených komponent.

Použití

  1. Vyberte objekt sítě
  2. Stiskněte tlačítko Arch SplitMesh.png Rozděl síť pro vstup do Architektura -> Menu Utility

Skriptování

Nástroj Rozděl síť může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

splitMesh (object,[mark])

rozdělí vybraný síťový objekt do oddělených komponent.

If mark is False, nothing else is done. If True (default), non-manifold components will be painted in red.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский