Difference between revisions of "Arch SplitMesh/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 18: Line 18:
 
rozdělí vybraný síťový objekt do oddělených komponent.
 
rozdělí vybraný síťový objekt do oddělených komponent.
  
If mark is False, nothing else is done. If True (default), non-[http://en.wikipedia.org/wiki/Manifold manifold] components will be painted in red.
+
Jestliže mark je False, nedělá se už nic dalšího. Je-li True (default), ne-[http://en.wikipedia.org/wiki/Manifold tělesové] komponenty budou vykresleny červeně.
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
<languages/>
 
<languages/>

Revision as of 18:03, 15 May 2014

Arch SplitMesh.svg {{{Name/cs}}}

Umístění Menu
Arch -> Utilities -> Split Mesh
Pracovní stoly
Arch
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Arch SelectNonSolidMeshes


Popis

Tento nástroj rozdělí vybrané Síťové objekty do jejich vlastních oddělených komponent.

Použití

  1. Vyberte objekt sítě
  2. Stiskněte tlačítko Arch SplitMesh.png Rozděl síť pro vstup do Architektura -> Menu Utility

Skriptování

Nástroj Rozděl síť může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

splitMesh (object,[mark])

rozdělí vybraný síťový objekt do oddělených komponent.

Jestliže mark je False, nedělá se už nic dalšího. Je-li True (default), ne-tělesové komponenty budou vykresleny červeně.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский