Architektura Prostor

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:03, 2 May 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "* Vytvoří objekt prostoru ze zadaných objektů. * Objekty mohou být jeden dokument objektu, v tomto případě se objekt stane základovým objektem prostoru nebo seznam ...")
Jump to navigation Jump to search

Arch Space.svg {{{Name/cs}}}

Umístění Menu
Architecture → Space
Pracovní stoly
Architektura
Výchozí zástupce
S P
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo


Popis

Nástroj Prostor umožňuje definovat prázdný objem, který je buď založen na tělese nebo definován svými hranicemi nebo mixem obou postupů. Je-li založen výhradně na tělese, je objem počítán od ohraničujícího boxu ze všech daných hranic a odečtem prostoru za každou hranicí. Objekt Prostor vždy definuje objem tělesa. Podlahová plocha objektu Prostor, počítaná z průsečíku vodorovné roviny ve středu objemu prostoru, také může být zobrazen, nastavením zobrazovacího módu objektu prostoru na "detailní".

Arch Space example.jpg

Na obrázku výše je objekt prostoru vytvořen z existujícího tělesa, potom jsou přidány dvě plochy zdi jako hranice a mód zobrazení je nasatven na "detailní", aby zobrazoval podlahovou plochu.

Použití

  • Vyberte existující těleso nebo plochy na hraničním objektu
  • Stiskněte tlačítko Arch Space.png Prostor nebo klávesy S a P

Vlastnosti

  • DataZáklad: Základový objekt, pokud existuje (musí to být těleso)
  • DataHranice: Seznam volitelných prvků hranic

Skriptování

Nástroj Prostor může být použit ve skriptech Pythonu a v makrech použitím následující funkce:

 makeSpace(objects)
  • Vytvoří objekt prostoru ze zadaných objektů.
  • Objekty mohou být jeden dokument objektu, v tomto případě se objekt stane základovým objektem prostoru nebo seznam vvybraných objektů jako návratová hodnota funkce FreeCADGui.Selection.getSelectionEx(), nebo seznam dvojic (objekt, jméno subobjektu).
  • Vrací nově vytvořený objekt prostoru.

Example:

 import FreeCAD, Arch, Part
 b = Part.makeBox(2,2,2)
 FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Feature","Box").Shape=b
 sp = makeSpace([FreeCAD.ActiveDocument.Box])

After a space object is created, selected faces can be added to it with the following function:

 import FreeCADGui
 Arch.addSpaceBoundaries(sp, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx())

Boundaries can also be removed with:

 Arch.removeSpaceBoundaries(sp, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx())

Omezení

  • Not available below FreeCAD version 0.14
  • The boundaries properties is currently not editable via GUI
  • See the forum announcement


Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська