Difference between revisions of "Arch Space/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==Skriptování==")
(Created page with "Nástroj Prostor může být použit ve skriptech Pythonu a v makrech použitím následující funkce:")
Line 20: Line 20:
 
==Skriptování==
 
==Skriptování==
  
The space tool can be used in python scripts and [[macros]] by using the following function:
+
Nástroj Prostor může být použit ve skriptech Pythonu a v [[macros/cs|makrech]] použitím následující funkce:
  
 
<syntaxhighlight>
 
<syntaxhighlight>

Revision as of 16:58, 2 May 2014

Arch Space.svg {{{Name/cs}}}

Umístění Menu
Architecture → Space
Pracovní stoly
Architektura
Výchozí zástupce
S P
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo


Popis

Nástroj Prostor umožňuje definovat prázdný objem, který je buď založen na tělese nebo definován svými hranicemi nebo mixem obou postupů. Je-li založen výhradně na tělese, je objem počítán od ohraničujícího boxu ze všech daných hranic a odečtem prostoru za každou hranicí. Objekt Prostor vždy definuje objem tělesa. Podlahová plocha objektu Prostor, počítaná z průsečíku vodorovné roviny ve středu objemu prostoru, také může být zobrazen, nastavením zobrazovacího módu objektu prostoru na "detailní".

Arch Space example.jpg

Na obrázku výše je objekt prostoru vytvořen z existujícího tělesa, potom jsou přidány dvě plochy zdi jako hranice a mód zobrazení je nasatven na "detailní", aby zobrazoval podlahovou plochu.

Použití

  • Vyberte existující těleso nebo plochy na hraničním objektu
  • Stiskněte tlačítko Arch Space.png Prostor nebo klávesy S a P

Vlastnosti

  • DataZáklad: Základový objekt, pokud existuje (musí to být těleso)
  • DataHranice: Seznam volitelných prvků hranic

Skriptování

Nástroj Prostor může být použit ve skriptech Pythonu a v makrech použitím následující funkce:

 makeSpace(objects)
  • Creates a space object from the given objects.
  • Objects can be one document object, in which case it becomes the base shape of the space object, or a list of selection objects as returned by FreeCADGui.Selection.getSelectionEx(), or a list of tuples (object, subobjectname).
  • Returns the newly created space object.

Example:

 import FreeCAD, Arch, Part
 b = Part.makeBox(2,2,2)
 FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Feature","Box").Shape=b
 sp = makeSpace([FreeCAD.ActiveDocument.Box])

After a space object is created, selected faces can be added to it with the following function:

 import FreeCADGui
 Arch.addSpaceBoundaries(sp, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx())

Boundaries can also be removed with:

 Arch.removeSpaceBoundaries(sp, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx())

Omezení

  • Not available below FreeCAD version 0.14
  • The boundaries properties is currently not editable via GUI
  • See the forum announcement


Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська