Difference between revisions of "Arch Space/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
 
==Použití==
 
==Použití==
  
# Select an existing solid object, or faces on boundary objects
+
* Vyberte existující těleso nebo plochy na hraničním objektu
# Press the {{KEY|[[Image:Arch_Space.png|16px]] [[Arch Space]]}} button, or press {{KEY|S}}, {{KEY|P}} keys
+
* Stiskněte tlačítko {{KEY|[[Image:Arch_Space.png|32px]] Prostor}} nebo klávesy {{KEY|S}} a {{KEY|P}}
  
 
==Vlastnosti==
 
==Vlastnosti==

Revision as of 16:53, 2 May 2014

Arch Space.svg {{{Name/cs}}}

Umístění Menu
Architecture → Space
Pracovní stoly
Architektura
Výchozí zástupce
S P
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo


Popis

Nástroj Prostor umožňuje definovat prázdný objem, který je buď založen na tělese nebo definován svými hranicemi nebo mixem obou postupů. Je-li založen výhradně na tělese, je objem počítán od ohraničujícího boxu ze všech daných hranic a odečtem prostoru za každou hranicí. Objekt Prostor vždy definuje objem tělesa. Podlahová plocha objektu Prostor, počítaná z průsečíku vodorovné roviny ve středu objemu prostoru, také může být zobrazen, nastavením zobrazovacího módu objektu prostoru na "detailní".

Arch Space example.jpg

In the above image, a space object is created from an existing solid object, then two wall faces are added as boundaries, and the display mode is set to "detailed" to show the floor area.

Použití

  • Vyberte existující těleso nebo plochy na hraničním objektu
  • Stiskněte tlačítko Arch Space.png Prostor nebo klávesy S a P

Vlastnosti

  • DataBase: The base object, if any (must be a solid)
  • DataBoundaries: A list of optional boundary elements

Scripting

The space tool can be used in python scripts and macros by using the following function:

 makeSpace(objects)
  • Creates a space object from the given objects.
  • Objects can be one document object, in which case it becomes the base shape of the space object, or a list of selection objects as returned by FreeCADGui.Selection.getSelectionEx(), or a list of tuples (object, subobjectname).
  • Returns the newly created space object.

Example:

 import FreeCAD, Arch, Part
 b = Part.makeBox(2,2,2)
 FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Feature","Box").Shape=b
 sp = makeSpace([FreeCAD.ActiveDocument.Box])

After a space object is created, selected faces can be added to it with the following function:

 import FreeCADGui
 Arch.addSpaceBoundaries(sp, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx())

Boundaries can also be removed with:

 Arch.removeSpaceBoundaries(sp, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx())

Limitations

  • Not available below FreeCAD version 0.14
  • The boundaries properties is currently not editable via GUI
  • See the forum announcement


Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська