Arch Uzavření mezer

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:44, 2 December 2013 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arch CloseHoles.svg Arch CloseHoles

Menu location
Arch -> Conversion Tools -> Close Holes
Workbenches
Arch
Default shortcut
None
Introduced in version
-
See also
Arch Check

Popis

Tento nástroj identifikuje průduchy (kruhovité sekvence s otevřenými okraji) v objektu Tvary a pokouší se je uzavřít přidáním nové části vytvořené z okrajové sekvence. Nicméně, musíte přitom stále kontrolovat zda je výsledek těleso.

Použití

  1. Vyberte objekt Tvar
  2. Stiskněte tlačítko Arch CloseHoles.png Uzavřít průduchy a dostanete se do nástrojového menu Architektura -> Konverze

Skriptování

Tento nástroj může být použit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

closeHole (shape)

uzavře průduchy v otevřeném tvaru

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский