API Arch

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:34, 27 September 2020 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "Przykład:")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский
(Listopad 2018) Arch API jest wymieniony w automatycznie generowanej dokumentacji API.


Funkcje API są częścią Środowiska pracy Arch i mogą być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python po zaimportowaniu modułu Arch. Dodatek Zbrojenie ma swoje własne API.

Przykład:

import FreeCAD, Draft, Arch

p1 = FreeCAD.Vector(0, 0, 0)
p2 = FreeCAD.Vector(2000, 0, 0)
baseline = Draft.makeLine(p1, p2)

Arch.makeWall(baseline, length=None, width=200, height=2000)