Difference between revisions of "Arch API/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Funkcje API są częścią Środowiska pracy Arch i mogą być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python po zaimportowan...")
(Created page with "Przykład:")
 
Line 4: Line 4:
 
Funkcje API są częścią Środowiska pracy [[Arch Workbench/pl|Arch]] i mogą być używane w [[macros/pl|makrodefinicjach]] i z konsoli [[Python/pl|Python]] po zaimportowaniu modułu {{incode|Arch}}. Dodatek [[Reinforcement Addon|Zbrojenie]] ma swoje własne [[Reinforcement API|API]].
 
Funkcje API są częścią Środowiska pracy [[Arch Workbench/pl|Arch]] i mogą być używane w [[macros/pl|makrodefinicjach]] i z konsoli [[Python/pl|Python]] po zaimportowaniu modułu {{incode|Arch}}. Dodatek [[Reinforcement Addon|Zbrojenie]] ma swoje własne [[Reinforcement API|API]].
  
Example:
+
Przykład:
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
import FreeCAD, Draft, Arch
 
import FreeCAD, Draft, Arch

Latest revision as of 13:34, 27 September 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский
(Listopad 2018) Arch API jest wymieniony w automatycznie generowanej dokumentacji API.


Funkcje API są częścią Środowiska pracy Arch i mogą być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python po zaimportowaniu modułu Arch. Dodatek Zbrojenie ma swoje własne API.

Przykład:

import FreeCAD, Draft, Arch

p1 = FreeCAD.Vector(0, 0, 0)
p2 = FreeCAD.Vector(2000, 0, 0)
baseline = Draft.makeLine(p1, p2)

Arch.makeWall(baseline, length=None, width=200, height=2000)