Robot Wiki

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page WikiRobots and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski
Roboty są z natury niebezpieczne, ponieważ mogą automatycznie wyrządzić wiele szkód. Używaj ich z najwyższą ostrożnością!

Informacje ogólne

Powtarzalne zadania mogą być zautomatyzowane za pomocą robotów lub botów, czyli programów komputerowych działających samodzielnie na wiki.

Naturalne i najczęściej używane roboty dla stron wiki są dostarczane przez MediaWiki, pod nazwą pakietu Pywikibot. Zobacz Manual:Pywikibot, aby uzyskać pełne informacje.

W skrócie, Pywikibot jest zbiorem skryptów Pythona zdolnych do używania natywnego API wiki do działania na stronach wiki. Aby zobaczyć listę API dla FreeCAD wiki, odwiedź http://www.freecadweb.org/wiki/api.php.

Aby korzystać z Pywikibota, należy:

 1. zainstaluj pakiet Pywikibot
 2. skonfiguruj Pywikibota do pracy na FreeCAD Wiki
 3. uruchom skrypty potrzebne do wykonania danego zadania

Istnieje wiele informacji o tym jak zainstalować, skonfigurować i używać Pywikibota. Należy jednak pamiętać, że informacje te, choć przydatne, mogą być mylące, ponieważ mieszają instrukcje dotyczące dwóch różnych baz kodu Pywikibota i różnych wersji kolekcji skryptów Pywikibota.

Poniżej znajdziesz podstawowe instrukcje, jak skonfigurować i używać Pywikibota na wiki FreeCAD. Pozwoli Ci to na wykonywanie najczęstszych zadań. W celu uzyskania bardziej zaawansowanych informacji należy zapoznać się z Manual:Pywikibot oraz z kodem źródłowym w środowisku Python.

Instalacja

Wejdź na stronę http://tools.wmflabs.org/pywikibot/ i pobierz package/pywikipedia/core.zip (projekt jest również na githubie, gerrit, itp., ale jest to prosty sposób, aby uzyskać pełny, samodzielny pakiet).

Rozpakuj zawartość w wybranym przez siebie katalogu.

Jeśli nie chcesz zainstalować bibliotek w lokalizacji swoich bibliotek Python, to już po wszystkim (jeśli nadal chcesz je zainstalować, sprawdź plik INSTALL w katalogu bazowym).

Pywikibot działa ze środowiskiem Python v2.6 i v2.7 bez żadnych problemów. Python 3 nie był testowany do tej pory z FreeCAD wiki działa równie dobrze.

Konfiguracja

Musisz zapisać poniższy kod Pythona jako plik o nazwie user-config.py w katalogu bazowym, w którym rozpakowałeś package/pywikipedia/core.zip (dla jasności, w tym samym katalogu, w którym znajdziesz już plik o nazwie user-config.py.sample).

# -*- coding: cp437 -*-
family = 'freecadwiki'
mylang = 'en'
usernames['freecadwiki']['en'] = u'<<yourWikiUserName>>'
#usernames['freecadwiki']['freecadwiki'] = u'<<yourWikiUserName>>'
console_encoding = 'cp437'

W powyższym kodzie:

 • zamień <<yourWikiUserName>> na nazwę użytkownika Wiki
 • zastąp cp437 swoim console_encoding. Aby dowiedzieć się, jakie jest kodowanie twojej konsoli, w systemach Windows i Linux uruchom interpreter Pythona, wpisz import sys, a następnie print sys.stdout.encoding. Python wyświetli twoje console_encoding na ekranie.


Następnie musisz zapisać poniższy kod Pythona jako plik o nazwie freecadwiki_family.py w podkatalogu /pywikibot/families (razem z innymi plikami family_xxx.py).

# -*- coding: utf-8 -*-

__version__ = '$Id: 7f3891c3bbbfbd69c0b005de953514803d783d92 $'

z pywikibot zaimportuj rodzinę


# The MediaWiki family
# user-config.py: usernames['mediawiki']['mediawiki'] = 'User name'
class Family(family.WikimediaFamily):
  def __init__(self):
    super(Family, self).__init__()
    self.name = 'freecadwiki'

    self.langs = {
      'en': 'www.freecadweb.org',
    }

  def scriptpath(self, code):
    return 'wiki'

  def path(self, code):
    return '/index.php' #The path of index.php, look at your wiki address. 
	 
  def apipath(self, code):
    return '/api.php' #The path of api.php

  def version(self, code):
    # Replace with the actual version being run on your wiki
    return '1.20.3'

  def protocol(self, code):
    """
    Can be overridden to return 'https'. Other protocols are not supported.
    """
    return 'http'
    #return 'https' # My server uses https

Użycie

Teraz możesz już uruchamiać skrypty Pywikibota. Same skrypty znajdują się w podkatalogu /scripts, z którego możesz poznać ich nazwy.

Aby uruchomić skrypty, należy otworzyć konsolę i przejść do katalogu bazowego (instalacyjnego, NIE podkatalogu /scripts), a następnie napisać

python pwb.py <<scriptname>>.py -<<parameter>>

gdzie oczywiście zastępujemy <<scriptname>> nazwą interesującego nas skryptu, a <<parameter>> parametrem(ami) wymaganym(i) dla danego skryptu.

Aby mieć opis użycia i parametrów dowolnego skryptu, po prostu użyj parametru -help. Na przykład, aby uzyskać opis skryptu replace.py (jeden z najbardziej użytecznych), wpisz

python pwb.py replace.py -help

Istnieje jeszcze jeden bardzo użyteczny parametr, ważny dla wszystkich skryptów, o nazwie -simulate, który pozwala na testowanie poleceń bez szkody dla Wiki. Warto go użyć przed rozpoczęciem pracy na żywo.

Przykłady

Ta komenda zaloguje do wiki

pwb.py login.py


To polecenie wydrukuje listę wszystkich stron zawierających link do SourceForge

pwb.py listpages.py -weblink:sourceforge.net


To polecenie zastąpi wszystkie linki do starego forum SourceForge linkiem do nowego forum hostowanego przez freecadweb.org

pwb.py replace.py -weblink:sourceforge.net/apps/phpbb/free-cad "sourceforge.net/apps/phpbb/free-cad" "forum.freecadweb.org"


To polecenie wydrukuje listę wszystkich stron zawierających słowo PartDesign, zaczynając od strony zatytułowanej "2d Drafting Module" i idąc dalej alfabetycznie

pwb.py listpages.py -start:"2d Drafting Module" -grep:PartDesign


Ta komenda zastąpi wszystkie bezpieczne linki do starego forum SourceForge linkiem do nowego forum hostowanego przez freecadweb.org na przetłumaczonych stronach

pwb.py replace.py -start:Translations:! "https://sourceforge.net/apps/phpbb/free-cad" "http://forum.freecadweb.org"

FreeCAD Wiki Powiązane komendy

Policz wszystkie strony, na których użyto określonego szablonu wiki

python3 pwb.py templatecount -count GuiCommand


Lista wszystkich stron, na których użyty jest określony szablon Wiki

python3 pwb.py templatecount -list GuiCommand

Zamień ciąg we wszystkich stronach wymienionych w kategorii Arch (a/k/a)

python3 pwb.py replace.py -cat:Arch