Strona Wiki

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page WikiPages and the translation is 39% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎polski

Ta strona jest rozszerzeniem strony Help: Editing i zawiera wspólne wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, których należy przestrzegać podczas pisania lub aktualizacji dokumentacji FreeCAD. Podsumowuje ona dyskusje i burze mózgów w odniesieniu do dokumentacji FreeCAD.

W przypadku obrazu możesz użyć Makra Snip Snip.png do pobrania obrazu w wybranym oknie lub Makra Screen Wiki Macro Screen Wiki.png i utwórz obraz w standardowym formacie, obraz obrotowy lub ekran zapisany w serii. Możesz go złożyć za pomocą programu Gimp lub innego, aby utworzyć jeden plik animowany Gif.

Zanim rozpoczniesz pracę

 • Ta dokumentacja wiki jest oparta na MediaWiki, tym samym oprogramowaniu, które zasila Wikipedię. Jeśli już wcześniej brałeś udział w Wikipedii, edycja stron wiki FreeCAD powinna być łatwa.
 • W przeciwieństwie do Wikipedii, wiki FreeCAD jest zabezpieczona przed pisaniem, aby uniknąć spamu. Musisz poprosić o utworzenie konta na forum.
 • Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z oprogramowania wiki, przejdź do Help:Editing, aby zapoznać się z znacznikami stosowanymi do edycji stron.
 • Informacje na temat zaawansowanego korzystania z oprogramowania Wiki można znaleźć w MediaWiki Help:Contents. Nie wszystkie funkcje MediaWiki są dostępne w Wiki FreeCAD, ale wiele z nich jest dostępnych.
 • Chcemy, aby dokumentacja była przejrzysta i łatwa do odczytania, więc unikaj używania skomplikowanych funkcji. Utrzymuj ją w formie prostej.
 • Użyj piaskownicy do przetestowania swojego kodu, na przykład FreeCADDocu:Sandbox lub konkretnej strony o nazwie Sandbox:Yourname.
 • Proszę zwrócić uwagę na tłumaczenia. Wiki FreeCAD używa automatycznej obsługi tłumaczeń, aby dostarczać strony w wielu językach. To jest jak trzeci wymiar: każda strona może istnieć w wielu wersjach językowych.
  • Na wielu stronach zobaczysz tagi takie jak <translate>...</translate> i wiele pojedynczych tagów takich jak ten <!--T:8--> w wielu sekcjach. Te pierwsze umożliwiają obsługę tłumaczeń. Nie należy ich zmieniać. Te drugie są tworzone przez system. Łączą one nagłówki/paragrafy z ich przetłumaczonymi wersjami. Jeśli zmienisz numerację, oczywiście zniszczysz te linki. Można jednak przenosić akapity lub zmieniać ich treść tak długo, jak długo pozostają przy nich znaczniki. Jeśli usuniesz akapit, powinieneś usunąć tag z nim. Należy pamiętać, że zmiany w istniejących nagłówkach i akapitach mogą mieć wpływ na aktualne tłumaczenia. Twoje zmiany powinny być tego warte. Nie martw się przy dodawaniu nowego materiału, ponieważ system będzie automatycznie dodawał nowe tagi po Twoich edycjach. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Lokalizacja oraz na oryginalnej stronie Mediawiki:Extension:Translate.

Wytyczne ogólne

Dokładne opisy

Opisując funkcjonalność FreeCAD należy starać się być zwięzłym i maksymalnie rzeczowym. Opisz co FreeCAD robi, a nie czego FreeCAD nie robi. Mogą istnieć wyjątki uzasadniające dlaczego FreeCAD nie wspiera określonej funkcjonalności, na przykład, aby wyjaśnić jak bardzo FreeCAD różni się od innych systemów CAD.

Scentralizowane informacje

Należy unikać powielania tych samych informacji w różnych miejscach. Umieść informacje na nowej stronie i łącze do tej strony z innych stron, które wymagają tych informacji.

Nie używaj funkcji przechodzenia stron (Pomoc:Edycja#Szablony i transkluzja stron), ponieważ utrudnia to tłumaczenie wiki. Używaj tylko szablonów opisanych poniżej w sekcji #Szablony.

Stylizacja

Szablony są używane do modelowania tekstu używanego na stronach pomocy.

Istnieje szablon stylizacji poleceń menu, jak Plik → Zapisz, inny szablon stylizacji klawiszy do naciśnięcia, jak Shift, inny szablon pokazujący wartość logiczną true, itd. Dzięki temu dokumentacja ma spójny wygląd i stylistykę, a także może być tłumaczona bez większego wysiłku. Proszę zapoznać się z sekcją #Szablony przed rozpoczęciem pisania stron pomocy.

Flagi tymczasowe

Jeśli pracujesz nad dużą stroną, zaleca się zaznaczenie jej albo jako praca w toku, albo jako niedokończona. Gwarantuje to, że administratorzy Wiki nie zaznaczą twojej strony jako gotowej do tłumaczenia, podczas gdy ty wciąż często ją zmieniasz.

Aby oznaczyć stronę, po prostu dodaj albo {{Page in progress}} lub {{UnfinishedDocu}} jako pierwszą linię do strony. Z {{UnfinishedDocu}} zapraszasz wszystkich do przyłączenia się i ukończenia strony, podczas gdy z {{Page in progress}} możesz wykonać pracę, a inni powinni dać ci trochę czasu.

Po zakończeniu pracy, proszę nie zapomnieć o usunięciu flag!

Przykłady

Możesz szybko zapoznać się ze strukturą i stylem wiki FreeCAD patrząc na poniższe strony, które mogą być uważane jako strony wzorcowe dla pozostałej części dokumentacji FreeCAD.

Struktura

Ogólnie

Zazwyczaj nie należy używać sekcji =header= dla strony, ponieważ tytuł strony jest dodawany automatycznie.

Centrum użytkownika zapewnia Spis treści. Jest on używany jako główny punkt odniesienia do automatycznego budowania pomocy offline, do której można dotrzeć z programu FreeCAD, jak również dokumentacji offline PDF.

Szablon Template:Docnav służy do tworzenia odnośników na początku i na końcu strony, zgodnie ze strukturą Spisu treści pomocy online. Lista wszystkich szablonów znajduje się w sekcji Szablony.

Nazwy stron

Nazwy stron powinny być krótkie, a w odróżnieniu od "opisu sprawy" powinny zawierać "tytuł sprawy". Jest to styl używany przez Wikipedię dla ich artykułów.

Zasadniczo wszystkie słowa, z wyjątkiem pierwszego i nazw właściwych, powinny być pisane małymi literami.

Używaj: Przewodnik na temat budowy samolotów AeroCompany.
Unikaj: Przewodnik Na Temat Budowy Samolotów AeroCompany.

Note: a previous convention was to use title case; every word should begin with a capital letter, unless they are articles, prepositions, conjunctions, or other grammatical particles, that is, "of, on, in, a, an, and", etc. There are many pages using this style, but this is discouraged for new pages. This is discussed in the forum thread (Lowercase links) Use a lower case title for a wiki page.

Page names for workbench and tools

The top level workbench page must have the format XYZ Workbench, where XYZ is the name of the workbench. See Workbench pages for the content.

Pages describing the tools (Gui Commands) of the workbench must have the format XYZ Tool, where Tool is the name of the specific tool. See Command (tool) pages for the content.

Bad name
Working with architectural objects
Working with architectural walls
Drafting 2D objects
Tool: building a line between two points
Good name
Arch Workbench
Arch Wall
Draft Workbench
Draft Line

Links

You should use the original link name for the links whenever possible. This clarifies the referenced page in printed or offline documentation. You must avoid the usage of non-meaningful words for the link.

Bad link
For more information on this topic, click here.
So-so link
For more information on this topic, refer to drafting 2D objects.
Good link
For more information on this topic, see how to draft 2D objects in the Draft Workbench.

Page navigation

Navigation links help the user to browse through the wealth of information in this wiki. Consider the use of following to make browsing more fun to the reader:

 • "top" links. For long pages, you could go back to the table of contents.
 • "back" links. This allows to get back to a certain issue. A back link is much ore useful than the browsers "back" button because it contains structural information. A backlink could lead you up one stage on the hierarchy of information. For example see the External Workbenches: from whereever you arrive an a page about an external workbench you might want to see what other workbenches are available.

See the next section on how to do these links.

Linki do górnej części strony

Wystarczy, że w miejscu, w którym chcesz umieścić link wiodący w górę strony, wpiszesz następujący tekst.

[[#top|top]]

Mógłbyś go umieścić na końcu każdego rozdziału. Upewnij się, że masz przed sobą pustą linijkę, aby nie zawierała ostatniego akapitu.

Uwaga 1: Jeśli znasz platformę MediaWiki, możesz zauważyć, że działa ona nawet bez zdefiniowania "top" jako celu linków za pomocą <div>. To oczywiście działa tylko wtedy, gdy "top" nie jest używany do innych rzeczy.
Uwaga 2: Jeśli uważasz, że jest to przydatne, możesz po prostu zacząć trochę ćwiczyć, umieszczając link "na górę" na końcu każdej sekcji tej naprawdę długiej strony.

na początek strony

Linki zwrotne
 • wróć na górę innej strony
 • wróć do pewnej sekcji innej strony

Dla użytkownika wygodniejsze może być przejście do odpowiedniego działu strony, np. do listy podobnych pozycji.

Ogólny format odnośnika jest następujący:

[[pagename|pagename]]

Aby przetłumaczyć ten wiersz:

[[NazwaStrony/pl|etykieta_do_wyświetlenia]]

For this page it would be [[WikiPages|WikiPages]]. Note that the case is relevant. If your page name is "WikiPages" the link will fail if you type "Wikipages" (lower case 'p'). Best practice is to open the page in another tab and copy & paste the page name.

To use a certain section as link target you just add the section name (i.e. the headline text) after a '#' sign behind the page name. Example:

[[WikiPages#Top Page Links]]

The result is a bit ugly, because of the '#' in WikiPages#Top Page Links. This can be avoided by using the '|' syntax to enter a label. See this example:

[[WikiPages#Top Page Links|WikiPages]]

Aby przetłumaczyć ten wiersz:

[[WikiPages/fr#Début|WikiPages début]]

Instead of "WikiPages" you can put in any text you like. The result is much better: WikiPages or WikiPages/Top Page Links or whatever you like. Its a bit more to type in the source but thats a small price to pay for excellent usability. Within the same page you do the same but you can omit the page name, e.g. [[#Top Page Links|Top Page Links]] gives Top Page Links.


na początek strony

Workbench pages

Every page of a workbench should start with:

 • the name of the workbench,
 • an image of the look of the workbench (menu and toolbar in their default position), and
 • a description of what the workbench is used for

See #Screen capture for conventions on including images.

Command (tool) pages

The command pages describing workbench tools should not be too long, they should only explain what a command can do and what it can't, and how to use it. You should keep pictures and examples to a minimum; tutorials can expand on how to use the tool and provide step-by-step details.

Limitations and shortcomings should be documented right in the command page, possibly under a "restrictions" or "limitations" section.

Please refer to the Gui Command page for specific indications on how these commands should be presented, and use the GuiCommand model to start filling the information where appropriate. Use Boiler NonCommand to fill in information that is not related to a command.

Tutorials

A well written tutorial should teach the user how to achieve certain practical results quickly. It shouldn't be extremely long, but it should include a sufficient amount of step-by-step instructions and pictures to guide the user on using different tools.

A series of tutorials in which each increases in complexity could be helpful to explore basic, intermediate, and expert tools in one or more workbenches.

See the tutorial guidelines for a basic idea on how to set up a tutorial.

See some examples

As FreeCAD evolves, some tutorials may become too old for modern versions of the program, so it is important to mention the version or limitations of the tools used in that specific version of the tutorial.

Language

Expressions

You should avoid colloquial generic expressions as "a couple". Please re-phrase as "some" if an indeterminate number, or use the correct quantity.

Conciseness

Try to avoid repetitions to keep descriptions short.

Nieprawidłowy opis

PartDesign Workbench: the PartDesign Workbench is a workbench for part design that aims to provide tools for modelling complex solid parts.

Good description

PartDesign Workbench: aims to provide tools for modelling complex solid parts.

Styl

Szablony

Styling of FreeCAD wiki pages is achieved through the usage of templates (Help:Editing#Templates_and_transcluding_pages). Please only use the templates listed in the tables below; doing this will allow re-styling the entire wiki by updating the template, and help achieve a standardized look and feel across all pages. Only for special cases should you use HTML tags directly.

You can see the complete list of defined templates by accessing Special:PrefixIndex/Template:. However, not all templates listed there are used for styling the text, and others are deprecated; please use only the ones in the tables below.

Click on the template link to see the usage instructions for the template, and to see its implementation. Templates are a powerful feature of the MediaWiki software; you should be an experienced wiki user if you wish to propose additions and modifications to existing templates. If implemented incorrectly, templates make it difficult to translate pages into other languages, so their use should be limited to text formatting; page transclusion should be avoided. See MediaWiki Help:Templates to learn more.

Simple styling templates

These templates accept a simple text parameter, and format it with a particular style.

Template Appearance Description
Emphasis emphasis Use it to emphasize a piece of text.
KEY Alt Use it to indicate a keyboard key that needs to be pressed.
ASCII Ascii 065.svg Use it to indicate a ascii key in a image (.svg) that needs to be pressed. You must give the character desired or the number of the code ascii of the character.
Button Cancel Use it to indicate a button in the graphical user interface that needs to be pressed.
RadioButton RadioButtonFalse.svg Cancel Use it to indicate a radio button in the graphical user interface that needs to be RadioButtonTrue.svg Checked or RadioButtonFalse.svg not Checked.
CheckBox CheckBoxFalse.svg Cancel Use it to indicate a checkbox in the graphical user interface that needs to be CheckBoxTrue.svg Checked or CheckBoxFalse.svg not Checked.
SpinBox 1.50 SpinBox.svg Use it to indicate a spinbox in the graphical user interface that needs to be modified.
ComboBox Menu 1 ComboBox.svg Use it to indicate a ComboBox in the graphical user interface that needs to be modified.
FALSE, false false, false Use it to indicate a False Boolean value, for example, as a property in the property editor. This is a shortcut. Since it is a value, prefer Template Value false
TRUE, true true, true Use it to indicate a True Boolean value, for example, as a property in the property editor. This is a shortcut. Since it is a value, prefer Template Value true
MenuCommand File → Save Use it to indicate the location of a command inside a particular menu.
FileName File name Use it to indicate a name of a file or directory.
SystemInput Type this text Use it to indicate user typed input text.
SystemOutput Output text Use it to indicate text output from the system.
Optional [Insert or not] Use it in programming descriptions to indicate a text or function argument that is optional.
Choice That } Use it in programming descriptions to indicate a choice between two values.
Incode import FreeCAD Use it to include in-line source code with a monospace font. It should fit in one line.
Variable TYPEMyAttribute Use it in programming descriptions to indicate a value or a parameter, optionally with a type in front of it.
PropertyView ViewColor Use it to indicate a View property in the property editor. View properties are like Line Color, Line Width, Point Color, Point Size, etc.
PropertyData DataPosition Use it to indicate a Data property in the property editor. Data properties are different for different types of objects.
Properties Title / TitleProperty Base Use it to indicate the title of a property group in the property editor. The title will not be included in the automatic table of contents.
PropertyTasks / TasksTag TASK Tasks Use it to indicate the argument for tasks.
TitleTasks ===Tasks Title=== Use it to indicate the title for tasks.
Version introduced in version 0.18 Use it to indicate that a particular feature is available only starting with a specific FreeCAD version.
VersionMinus version 0.16 and below Use it to indicate that a particular feature is below starting with a specific FreeCAD version.
VersionPlus v0.17 and above Use it to indicate that a particular feature is above starting with a specific FreeCAD version.
Obsolete obsolete in version 0.19 Use it to indicate that a particular feature is obsolete starting with a specific FreeCAD version.
ColoredText Colored Text Use this template to colored the background, text or background and text. (ColoredText page for more examples)
ColoredParagraph
Colored Paragraph
Use this template to colored the background, text or background and text along the entire length of the page. (ColoredParagraph page for more examples)

More complex templates

These templates require more input parameters, or produce a block of text with a particular format.

Template Appearance Description
Prettytable This table Use it to format tables such as this one; additional table properties can be added.
Caption

Some caption for an image

Some caption for an image (centered)

Use it to indicate an explanation text below an image in the documentation and tutorials. It can be left aligned or center aligned.
Clear Use it to clear columns. Follow the definition of the template for a detailed explanation. It is often used to stop text from flowing next to unrelated images.
Code
import FreeCAD
Source code style. Use it to include multi-line code examples with a monospace font. The default language is Python, bur other languages can be specified.
Fake heading
Heading
Use it to create create a heading that will not be included automatically in the table of contents that is used for the offline documentation.
GuiCommand See Gui Command and GuiCommand model Use it to create a box with useful information to document workbench tools (GuiCommands) of FreeCAD.
Macro See example Macro FlattenWire Use it to create a box with useful information to document macros.
Docnav Use it to create a bar with the words "next", "previous", and "index", and links to the appropriate articles, which is useful for navigating certain help pages which go in a particular sequence.
VeryImportantMessage
Important Message
Use it to create a highlighted box with a very important message. Use sparingly, only to indicate major problems in the functionality of the software, discontinuation of tools, and similar.
Softredirect Use it instead of the normal redirect, when you are redirecting to a special page (such as Media: or Category:), in which cases the normal redirect is disabled.
UnfinishedDocu

This documentation is not finished. Please help and contribute documentation.

Gui Command explains how tools should be documented. See Draft ShapeString for an example of a well documented tool. Browse Category:UnfinishedDocu/pl to see incomplete pages like this one. See Category:Command Reference for all commands.

See WikiPages to learn about editing the wiki pages, and go to Help FreeCAD to learn about other ways in which you can contribute.

Use it to create a highlighted box indicating an unfinished documentation page.
Quote

Cry "Havoc" and let slip the dogs of war.

—William Shakespeare, Julius Caesar, act III, scene I
Use it to create a box of text with a literal quote and reference.
Userdocnavi, Powerdocnavi, Devdocnavi Use them to create navigation boxes for the user documentation, the power user documentation, and the developer documentation. This allows quickly jumping between different sections of the documentation.

They also place the corresponding page in the proper category. (2019) Currently the Userdocnavi is the most used, while the others aren't used. It's a work in progress to design them correctly, and add them to all documentation pages.

Deprecated templates

Template Appearance Description
Click Deprecated Use it to superimpose an invisible link on an image. You should use the native wiki picture inclusion method instead.
DASH Deprecated Use it to show a multi-line text box for code, with colorful background. You should use the style you obtain starting the source line with a space.
Disambig Deprecated Use it a disambiguation message in a page.
Information Deprecated Use it to create a standardized table providing complete information about the file, including description of what it shows and how it was made, copyright status and source.
Languages Deprecated Use it to show available translations. It's been obsoleted with the new wiki, which handles translations and languages via a dedicated plugin.
Message Deprecated Use it show a block of text with a colorful background, to indicate a message of low importance.
Screenshot Deprecated Use it to insert screenshots of the software. See #Screen capture instead.

To have a global view on the chromatic aspect, see Basic Graphic Template.

Code

Code must be styled using the Code template. The description of such code should follow afterwards. Accentuation should be strictly used only on the word or lines that must be accentuated.

Python code should adhere to the general recommendations established by PEP8: Style Guide for Python Code. In particular, parentheses should immediately follow the function name, and a space should follow a comma. This makes the code more readable.

Przykład nieprawidłowego opisu kodu

makeAngularDimension (center,[angle1,angle2],p3): creates an angular Dimension from the given center,
 with the given list of angles, passing through p3. Returns the newly created object.

Przykład prawidłowego opisu kodu

Dimension = makeAngularDimension(center, anglelist, p3)
Dimension = makeAngularDimension(center, [angle1, angle2], p3)
 • Creates an angular dimension from the given center point, the anglelist containing angle1 and angle2, and passing through point p3.
 • Returns the newly created Dimension object.

Graphics

Images and screenshots are necessary to produce a complete documentation of FreeCAD. Images are particularly useful to illustrate examples and tutorials.

General

Avoid thumbnails and resizing bitmap pictures (downsizing or upscaling). Pictures should be shown in their original size, so they present sufficient detail and are readable if they include text. The exception to this are SVG images, which can be scaled to any desired size without losing detail.

Avoid animated pictures (GIF) in the general Gui Command help pages. Animations and videos should be reserved for tutorials not intended to be used as offline PDF documentation.

Pictures must be uploaded through the Special:Upload page.

Name

Give a meaningful name to your image. If you have a picture that showcases the characteristics of a particular command, you should use the same name as the command with _example at the end.

Screen capture

Recommended sizes for screen captures are:

 • Native 400x200 (or width=400 and height<=200), for Gui Command pages, to allow the picture to fit in the left part of the page, and for other standard snapshots.
 • Native 600x400 (or width=600 and height<=400), for Gui Command pages, when you really need a bigger picture, and still allow the picture to fit in the left part of the page, and for other standard snapshots.
 • Native 1024x768 (or width=1024 and height<=768), only for full screen images.
 • Smaller sizes are possible when showing details, however use native resolution, not resizing or thumbnails, unless you have a very good reason to do so.
 • Avoid larger resolutions, as they won't be very portable to other kinds of display or in the printed PDF documentation.

You shouldn't depend on any particular configuration of your desktop or operating system when you show screenshots. You should use visual defaults of the FreeCAD interface whenever possible.

Text

To ease documentation translations, take separate pictures of the interface and the 3D model viewport. The picture of the 3D model can be reused in every translation, while a translator can take a picture of the localized interface if necessary.

If your screen capture contains text use the same resolution of the original interface in FreeCAD so that text is readable.

Good sizing for reading text

PartDesign revolution parameters (original size, 307px)

Bad sizing for reading text

PartDesign revolution parameters (scaled to 190px)

In the second picture the text is less clear and there are visual artifacts due to rescaling the original width from 307px to 190px.

Icons and graphics

Refer to the Artwork page for all artwork and icons that have been created for FreeCAD, which can be immediately reused in documentation pages. If you would like to contribute with icons, please read the Artwork Guidelines.

Translations

As per general consensus, the reference page in the wiki is the English page, which should be created first. If you want to change or add content to a page, you should do it to the English page first, and only once the update is completed, port the modification to the translated page.

The FreeCAD wiki supports a translation extension that allows managing translations between pages easier; for details, see Localisation Translating the wiki.

Other useful resources are:

Some tips for translators

Setting GuiCommand

{{GuiCommand
|Name=FEM EquationFluxsolver
|Icon=Fem-equation-fluxsolver.svg
|MenuLocation= Solve Equation fluxsolver
|Workbenches=[[Fem Workbench|FEM]]
|Shortcut={{KEY|F}} {{KEY|S}}
|Version=0.17
|SeeAlso=[[FEM_tutorial|FEM tutorial]]
}}

przetłumaczone:

{{GuiCommand/fr
|Name=FEM EquationFluxsolver
|Name/fr=FEM EquationFluxsolver
|Icon=Fem-equation-fluxsolver.svg
|MenuLocation= Solveur Equation fluxsolver
|Workbenches=[[Fem Workbench/fr|Atelier FEM]]
|Shortcut={{KEY|F}} {{KEY|S}}
|Version=0.17
|SeeAlso=[[FEM_tutorial/fr|FEM tutoriel]]
}}

Ustawienia szablonu

{{FEM Tools navi}}

przetłumaczone:

{{FEM Tools navi/pl}}

Ustawienia odnośnika

[[Part_Module]]

przetłumaczone:

[[Part_Module/fr|Atelier Pièces]]

lub:

[[Part_Module|Part Module]]

przetłumaczone:

[[Part_Module/fr|Atelier Pièces]]

Ustawienia Docnav

Aby zlokalizować pasek nawigacji Template:Docnav, zobacz ten wątek na forum Docnav poprzedni / następny.

Zasadniczo należy utworzyć nowy przetłumaczony szablon, Template:Docnav/pl.

The translated template should include the appropriate localized links as the "previous" and "next" parameters, together with the translated text:

{{docnav/it
|[[Installing/it|Installazione]]
|[[Mouse Model/it|Navigazione 3D - Tipo di mouse]]
}}

The translated template should include the appropriate localized links as the "previous" and "next" parameters with icon, together with the translated text:

{{Docnav/it
|[[Mesh Import/it|Importa Mesh]]
|[[Mesh MeshFromShape/it|Crea uno Mesh da un shape]]
|[[Mesh_Workbench|Mesh]]
|IconL=Mesh_ImportMesh.png
|IconC=Workbench_Mesh.svg
|IconR=Mesh_FromPartShape.svg
}}

Also includes the appropriate language category

[[Category:Template/it]]

If the localized category is not included in the translated template, the translated template will remain in the default English category.

Using special pages

 • Special:LonelyPages lists those pages that are not linked from other pages in the FreeCAD wiki, therefore nobody can access these pages. If you find any in your native language, try to create the connection that exists in the English version of the page, otherwise no one can read them.
 • Special:UncategorizedPages lists pages without an assigned category, therefore they do not appear when you browse the wiki by categories. Assign a category.
 • Special:WantedPages lists pages that are called in a page, but that do not exist. These are shown as red links in the text. Deprecated and very annoying.
 • Others Wanted (files and templates)
 • Special:WantedCategories lists categories that are used in a page, but that do not exist. They can be created immediately by clicking on the red link. Skip.
 • Special:Categories lists all categories in the wiki. They allow you to compare the number of pages inside a translated category, which should preferably match then number of pages inside the English language category.
 • Special:ListRedirects lists all redirected pages. If there is any red links, something does not work well. Investigate which link is missing. Light blue links lead to pages outside the site, no problem.
 • Special:RecentChanges lists the most recent changes done to the wiki, including the pages changed, the number of changes to a particular page, whether these were additions or subtractions, and the user responsible.
 • Special:LanguageStats shows translation statistics for all message groups for a single language. Shows the parts not translated in a given language, only for those pages marked for translation. To see what has not been translated, set the language code and press Show statistics. It also contains the link to see what has been recently translated into that language. Note: if entering the English code en shows pages, it is likely that the original page contains markup errors, with the exception of the sidebar.
 • Special:PageTranslation lists all pages marked for translation, and those unmarked but that have translation tags. Only administrators can mark pages for translation.
 • Category:Pages to delete: lists all pages that should be deleted because they were created by mistake, are obsolete, or no longer necessary.

Renaming, moving and deleting

Rename pages

Since FreeCAD is a project under permanent development, it is necessary to revise the Wiki pages. One task is hereby to check if the file and page names are still following the conventions. If a workbench changed for example a component name, the Wiki page describing it must be renamed. Thi can only be done by Wiki administrators. To inform them, open a topic in the Wiki forum and list the necessary renaming in this form:

old name                     new name
OLD_PAGE_NAME    NEW_PAGE_NAME
...

Move files

To rename files it is in many cases to move them. That means they will become a new file under a new name while its content remains.

To move a file, go to its page (https://www.freecadweb.org/wiki/File:***.***) and click at the upper right on the menu More and select there the appearing menu Move. This opens a page with all info on how to perform a movement.

Usuwanie plików i stron

In case you need to delete a file, go to its page (https://www.freecadweb.org/wiki/File:***.***) and edit it. No matter if the page is blank or not, add this command as first element to the page: {{Delete}} and describe below why this should be deleted. Additonally, open a topic in the Wiki forum.

Dla stron procedura jest taka sama.

Robots

Head to WikiRobots to find instructions on how to set up and use robots to automate repetitive tasks on the FreeCAD Wiki.

Discussion

The Development/Wiki subforum in the FreeCAD forum provides a dedicated space for discussing improvements on the wiki topics and appearance. Direct your questions and suggestions there.

Brainstorming

All that follows is open to discussion. You can stop reading here if you don't intend to suggest modifications to the FreeCAD WikiPages style rules. You should discuss any wiki-related topic on the [Development/Wiki subforum]. Contributions are welcome.


See Wiki brainstorming. The information here was moved there to avoid cluttering this page.---Vocx (talk) 00:38, 2 November 2018 (UTC)

Terminologia - Zasady nazewnictwa

Angielski

Zobacz Słownik

Inne języki

Start Center

proposal to create the page:

See Sandbox:Start center. The information here was moved there to avoid cluttering this page.---Vocx (talk) 00:28, 2 November 2018 (UTC)

Sandbox for Macro Dimensions

See Sandbox:Macro dimensions. The information here was moved there to avoid cluttering this page.---Vocx (talk) 23:43, 1 November 2018 (UTC)

Sandbox for PartDesign Fillet

See Sandbox:PartDesign fillet. The information here was moved there to avoid cluttering this page.---Vocx (talk) 23:36, 1 November 2018 (UTC)