Obiekt widoku: Api

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page ViewObject API and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română
(Październik 2019) Nie edytuj tych stron. Informacje są niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API można znaleźć w automatycznie generowana dokumentacja API, lub wygenerować dokumentację samodzielnie, śledząc dokument Dokumentacja źródłowa.

Kiedy GUI jest uruchomione, każdy obiekt w dokumencie FreeCAD ma powiązany obiekt widoku, który rezyduje w odpowiedniku dokumentu FreeCADGui. Obiekt widoku może zostać pobrany na dwa sposoby. Przykład:

myViewObj = FreeCAD.ActiveDocument.myObjectName.ViewObject
myViewObj = FreeCADGui.ActiveDocument.myObjectName
print myViewObj.IV
Property.png Annotation

Returns: węzeł anotacji obiektu ViewObject.

Property.png BoundingBox

Returns: ramka otaczająca.

Property.png Content

Returns: reprezentacja XML właściwości obiektu ViewObject.

Property.png DisplayMode

Returns: aktualny tryb wyświetlania.

Property.png IV

Returns: reprezentacja obiektu ViewObject w programie Inventor.

Property.png Object

Returns: powiązany obiekt dokumentu FreeCAD obiektu ViewObject.

Property.png PropertiesList

Returns: lista własciwości obiektu ViewObject.

Property.png RootNode

Returns: węzeł Inventor obiektu ViewObject (obiekt pivy.coin).

Property.png Selectable

Returns: zwraca wartość true jeśli obiekt jest dostępny do wyboru.

Property.png Type

Returns: typ obiektu ViewObject.

Property.png Visibility

Returns: wraca wartość true jesli obiekt viewObject jest widzialny.

Method.png getAllDerivedFrom( )

Description:

Returns: wszystkie wystąpienia tego obiektu.

Method.png getDocumentationOfProperty( )

Description:

Returns: łańcuch dokumentacji właściwości tej klasy.

Method.png getGroupOfProperty( )

Description:

Returns: nazwa grupy, do której należy dana właściwość w tej klasie. Właściwości posortowane w różnie nazwanych grupach dla wygody.

Method.png getPropertyByName( )

Description:

Returns: wartość określonej właściwości.

Method.png getTypeOfProperty( )

Description:

Returns: typ określonej właściwości. Może to być (Hidden, ReadOnly, Output) lub dowolna kombinacja.

Method.png hide( )

Description: Ukrywa obiekt.

Returns:

Method.png isDerivedFrom(string)

Description: Sprawdza czy ten obiekt jest pochodną podanego typu obiektu

Returns: Zwraca wartość true jeśli podany typ jest ojcem

Method.png isVisible( )

Description: Sprawdza, czy obiekt jest widzialny

Returns: boolean

Method.png listDisplayModes( )

Description: Wyświetla listę wszystkich trybów wyświetlania

Returns: lista

Method.png setTransformation(coin.SoTransform)

Description: Ustawia transformację na węźle Inventor.

Returns:

Method.png show( )

Description: Pokazuje obiekt, jeśli jest ukryty.

Returns:

Method.png toString( )

Description:

Returns: ciąg znaków reprezentujący węzeł Inventor.

Method.png update( )

Description: Aktualizuje reprezentację obiektu w widoku.

Returns: