Translations:Workbenches/4/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Wbudowane warsztaty

  • Warsztat Mesh do pracy z siatkami złożonymi z trójkątów.
  • Warsztat Part do pracy z częściami CAD.
  • Warsztat Image do pracy z bitmapami.
  • Warsztat Raytracing do pracy z raytracingiem (renderingiem).
  • Warsztat Draft do tworzenia podstawowych szkiców 2D.
  • Warsztat Drawing do wyświetlania pracy 3D na arkuszu 2D.
  • Kilka testowych warsztatów. Powinieneś znaleźć, w liście warsztatów, kilka testowych warsztatów, sprawdzających różne obszary i funkcje - FreeCAD jest nadal we wczesnej fazie tworzenia.