Translations:Workbenches/16/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Workbench Image.svg Image do pracy z obrazami bitmapowymi.
  • Workbench Inspection.svg Inspection jest stworzony w celu dostarczenia specyficznych narzędzi do analizy kształtów. Nadal pozostaje w fazie rozwoju.
  • Workbench Mesh.svg Mesh do pracy przy siatkach trójkątnych.
  • Workbench OpenSCAD.svg OpenSCAD dla zapewnienia współdziałania z OpenSCAD i naprawy historii modelu (CSG).
  • Workbench Part.svg Part do obróbki detali CAD.