Translations:Workbenches/15/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Workbench Arch.svg Arch do pracy z obiektami architektury.
  • Workbench Draft.svg Draft zawiera narzędzia 2D oraz podstawowe funkcje CAD 2D i 3D.
  • Workbench FEM.svg FEM zapewnia płynny przepływ zadań związanych z analizą elementów ukończonych (FEA).