Translations:Video tutorials/6/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Filmy wideo, które przedstawiają modelowanie różnych obiektów bryły za pomocą Środowisk pracy, takich jak Workbench Part.svg Part, Workbench PartDesign.svg Part Design, oraz Workbench Sketcher.svg Sketcher.