Translations:Tutorials/6/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

File:GGTuto1 Vue.PNG|link=Creating a simple part with PartDesign|Tworzenie podstawowych elementów z PartDesign (v0.17)
Wprowadzenie do cyklu pracy w PartDesign analiza szkicu, używanie wyciągnięcia, kieszeni i przesuwanie obiektu. PD WB Tutorial018.png|link=Basic_Part_Design_Tutorial|Podstawy dla Środowiska pracy Projekt części
Wymodeluj prostą część przy użyciu metody edytora funkcji, tworzenie szkicu, z wykorzystaniem wyciągnięcia, zewnętrznych odniesień, kieszeni i lustra. TBHS-model.png|link=Toothbrush Head Stand|Model podstawki pod główkę szczoteczki do zębów
w PartDesign v0.16 lub nowszy Zastosowano wiele użytecznych funkcji: szkic, wiązania zbieżności i odległości, wyciągnięcie, odniesienia zewnętrzne, zaokrąglenie, faza, wzorzec liniowy i szkic. Exercise lego 01.jpg|link=Manual:Modeling for product design|Modeling for product design
Modelowanie klocka Lego v0.16 szkice, ograniczenia odległości pionowych i poziomych, wyciągnięcie, kieszeń, odniesienie zewnętrzne, wzorzec liniowy i złożenie.. Exercise table complete.jpg|link=Manual:Traditional modeling, the CSG way|Modelowanie stołu przy użyciu zwykłego cyklu roboczego CSG
Modelowanie stołu przy użyciu prostych brył, takich jak kostki i cylindry, oraz wykonywanie na nich operacji logicznych (suma i cięcie). 08_T04_Part_ShapesString_Extrude_final_cut.png|link=Draft ShapeString tutorial|Draft ShapeString tutorial (v0.19)
Utwórz wygrawerowany tekst na bryle. Wyciągnięcie ciągu kształtów do postaci bryły, a następnie (przy użyciu cięcia logicznego) grawerowanie w innej bryle. 10_T03_Part_ball_fillet.png|link=Whiffle Ball tutorial|Stwórz piłkę Whiffle'a (v0.19)
z części pierwotnych.
Użyj bryły pierwotnej, jak kostki i cylindry, oraz operacji logicznych, jak połączenie i cięcie, aby stworzyć wydrążoną kulę. Tutorial-normand06.jpg|link=Basic modeling tutorial|Basic modeling tutorial
Stwórz żelazny kątownik w 2 prostych metodach, przy użyciu brył pierwotnych i operacji logicznych (CSG); oraz poprzez wyciągnięcie profilu płaskiego. File:HTCaeroplane04.png|link=Aeroplane|Aeroplan
Zapoznanie się z rozmieszczeniem w FreeCAD poprzez stworzenie prostego modelu samolotu. Zapoznanie się z rozmieszczeniem elementu we FreeCAD poprzez stworzenie prostego modelu samolotu. W dalszej kolejności opanuj kąty obrotu: odchylenia (Z), nachylenia (Y) i przechyłu (X). File:T13_14_Threads_components.png|link=Thread_for_Screw_Tutorial|Poradnik dotyczący gwinty wkrętów (v0.19)
Poznaj sposób tworzenia gwintów za pomocą kilku technik, które obejmują użycie narzędzi Part: Helix, PartDesign AdditivePipe, Part: Sweep, Part: Suma, oraz Part: Cut.