Translations:Tutorials/123/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Two_balls_result_2-cropped.png|link=FEM_Example_Capacitance_Two_Balls|MES: Przykład pojemność Dwóch kul (v0.19)
Ten przykład pokazuje, jak symulować pojemność. Pokazano, jak skonfigurować przykład, zbadać jego poszczególne części, rozwiązać go za pomocą Solvera Elmer i wizualizować wyniki za pomocą Filtra odcięcia obszaru.