Translations:Topological naming problem/14/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

7. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie zmapować trzeci szkic do górnej powierzchni. Zaznacz szkic, kliknij wielokropek (trzy kropki) obok właściwości DANETryb dołączenia i ponownie wybierz górną powierzchnię drugiego wyciągnięcia. Wtedy szkic zostanie przeniesiony na wierzch istniejącej bryły, a trzecie wyciągnięcie zostanie wygenerowane bez problemów.