Translations:Thread for Screw Tutorial/9/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Metoda 3. Modyfikacja owinięciem profilu pionowego.