Translations:Task panel/12/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Panel zadań, który otwiera się, gdy edytowany jest szkic. Prezentowane są różne rodzaje informacji, takie jak komunikaty o rozwiązaniach, opcje siatki, wiązania i elementy geometryczne.