Translations:Std Part/54/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Chociaż jest on przeznaczony głównie dla brył, Std: Part może być użyty do zarządzania dowolnym obiektem, który posiada właściwość Umieszczania, więc może również zawierać cechy siatki, szkice i inne obiekty pochodzące z klas App: GeoFeature.