Translations:Start up and Configuration/35/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Te wpisy konfiguracyjne są związane z mechanizmem brandingu FreeCAD. Zobacz temat FreeCAD jako produkt obcej marki, aby uzyskać więcej szczegółów.