Translations:Sketcher Micro Tutorial - Constraint Practices/25/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Patrząc na sekcję Wiązania w Panelu zadań, widzimy, że istnieje zbyt wiele wiązań. Zaburzają one również widok szkicu. Wiązania te są również skomplikowane obliczeniowo dla solvera. Choć nie stanowi to problemu z prostym kształtem, to jednak może on stać się jednym z bardziej złożonych kształtów.