Translations:Sketcher LeaveSketch/11/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Jest kilka sposobów, by wywołać narzędzie Sketcher: Zamknij szkic: