Translations:Sketcher LeaveSketch/10/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Polecenie opuszczenia szkicu kończy tryb edycji szkicu i zamyka zakładkę panela zadań.