Translations:Sketcher ConstrainVertical/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Constraint Vertical.svg Constraint Vertical

Umístění Menu
Sketch → Sketcher constraints → Constrain vertically
Pracovní stoly
Náčrt
Výchozí zástupce
V
Představen ve verzi
-
Viz také
Vazba vodorovnosti