Translations:Sketcher ConstrainRadius/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Constraint Radius.svg Constraint Radius

Umístění Menu
Sketch → Sketcher constraints → Constrain radius
Pracovní stoly
Náčrt, Návrh dílu
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Vazba délky, Vazba vodorovnosti, Vazba svislosti