Translations:Sketcher ConstrainPerpendicular/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Sketcher ConstrainPerpendicular.svg Sketcher: Wiązanie prostopodłości

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania Szkicownika → Wiązanie prostopadłości
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
N
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie kąta