Translations:Sketcher ConstrainPerpendicular/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!

Constraint Perpendicular.svg Constraint Perpendicular

Umístění Menu
Sketch → Sketcher constraints → Constrain perpendicular
Pracovní stoly
Náčrt, Návrh dílu
Výchozí zástupce
N
Představen ve verzi
-
Viz také
Vazba úhlu