Translations:Sketcher ConstrainDistanceY/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Sketcher ConstrainDistanceY.svg Szkicownik: Zwiąż odległość pionową

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż odległość pionową
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Shift + V
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wiązanie odległości poziomej, Wiązanie odległości