Translations:Sketcher ConstrainDistance/3/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Rada

Pokud uvažujete o její aplikaci, zamyslete se raději nad použitím vazeb Horizontální vzdálenost nebo vertikální vzdálenost. Tyto vazby jsou robustnější a mají rychlejší výpočet než zde popisovaná vazba Délka.